Bộ sưu tập kim cương giá tốt

17.508.440đ

18.626.000₫

3.6mm | D | VVS2 | GIA 5403881xxx

Tư vấn ngay

21.924.560đ

23.324.000₫

4.4mm | D | VS2 | GIA 2384623xxx

Tư vấn ngay

23.283.800đ

24.770.000₫

4.6mm | D | VS2 | GIA 6421487xxx

Tư vấn ngay

64.841.200đ

68.980.000₫

5.0mm | D | VVS2 | GIA 2446358xxx

Tư vấn ngay

90.358.440đ

96.126.000₫

5.5mm | F | IF | GIA 6395546xxx

Tư vấn ngay

194.166.400đ

206.560.000₫

6.0mm | D | VVS2 | GIA 6435964xxx

Tư vấn ngay

269.995.260đ

287.229.000₫

6.3mm | F | VVS1 | GIA 6432660xxx

Tư vấn ngay

93.793.200đ

99.780.000₫

5.3mm | D | VVS1 | GIA 7436939xxx

Tư vấn ngay

Quay lại