jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

6.3 mm


	


        

BÔNG TAI MOISSANITE 14k

BT2020090353

17,300,000 13,840,000

Nhẫn nữ Moissanite 14k

NF2020080203

33,750,000 27,000,000
messenger
rong