jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

6.3 mm


	


        

BÔNG TAI MOISSANITE – MÃ: BT2020090353

17,300,000

Nhẫn nữ Moissanite – Mã: NF2020080203

12,687,50016,581,600