KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.4MM

1429053636

30.780.000 

Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng thực tế của sản phẩm. Vui lòng gọi 0838353333 để được hỗ trợ.

Chia sẻ

Thông tin bổ sung

Hình Dạng

Trọng Lượng (Cts)

Cấp Màu

Độ Tinh Khiết

Phát Quang

Mã GIA

Kích Thước (mm)

Nét Cắt

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Hình dạng Trọng Lượng (cts) Cấp Màu Độ Tinh Khiết Kiểm Định Kích Thước (mm) Phát Quang Nét Cắt/Độ Bóng/Đối Xứng Giá (VNĐ) Chi tiết
Round 0.32 D VVS1 GIA 4.4 MEDIUM Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.33 D VVS1 GIA 4.4 FAINT Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.33 D VVS1 GIA 4.4 FAINT Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.31 D VVS1 GIA 4.4 MEDIUM Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.34 D VVS1 GIA 4.4 FAINT Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.34 D VVS1 GIA 4.4 FAINT Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.33 D VVS1 GIA 4.4 FAINT Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.34 D VVS1 GIA 4.4 MEDIUM Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.33 D VVS1 GIA 4.4 MEDIUM Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.33 D VVS1 GIA 4.4 FAINT Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.34 D VVS1 GIA 4.4 MEDIUM Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.34 D VVS1 GIA 4.4 MEDIUM Excellent 30.780.000  Chi Tiết >
Round 0.32 D VS2 GIA 4.4 NONE Excellent 24.124.660  Chi Tiết >
Round 0.32 D VS2 GIA 4.4 NONE Excellent 24.124.660  Chi Tiết >
Round 0.33 D VS2 GIA 4.4 NONE Excellent 24.124.660  Chi Tiết >
Round 0.33 D VS2 GIA 4.4 MEDIUM Excellent 23.324.000  Chi Tiết >
Round 0.34 D VS2 GIA 4.4 FAINT Excellent 23.324.000  Chi Tiết >
Round 0.34 D VS2 GIA 4.4 MEDIUM Excellent 23.324.000  Chi Tiết >
Round 0.34 D VS2 GIA 4.4 MEDIUM Excellent 23.324.000  Chi Tiết >
Round 0.35 D VS3 GIA 4.4 MEDIUM Excellent 23.324.000  Chi Tiết >
Round 0.34 D VVS1 GIA 4.4 NONE Excellent 31.410.000  Chi Tiết >
Round 0.34 D VVS1 GIA 4.4 NONE Excellent 31.410.000  Chi Tiết >