jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

5ly-5ly4


	


        

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122438

24,160,000 22,952,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122433

39,040,000 37,088,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122439

22,660,000 21,527,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122424

31,584,000 30,004,800

NHẪN NỮ MOISSANITE 14k

NF2021030898

16,800,000 13,440,000

NHẪN NỮ MOISSANITE 14k

NF2021040914

13,450,000 10,760,000

NHẪN NỮ MOISSANITE 14K

NF2021040913

17,350,000 13,880,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021092298

29,300,000 27,835,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092292

27,300,000 25,935,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092285

8,555,556 8,127,778

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092284

12,000,000 11,400,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092281

9,100,000 8,645,000

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14k

NCH2021092293

16,413,000 13,130,400

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14k

NCH2021092250

12,610,000 10,088,000

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14k

NCH2021092249

12,610,000 10,088,000

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14K

NCH2021092246

12,610,000 10,088,000
rong