jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

7ly-7ly2


	


        

Nhẫn Moissanite nữ 14k

NF2021051874

18,714,000 14,971,200

Nhẫn Moissanite nữ 14k

NF2020080223

26,557,000 21,245,600

Nhẫn Moissanite nữ 14k

VNF2021010805

40,280,000 32,224,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021092302

10,200,000 9,690,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092286

17,200,000 16,340,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092277

11,262,222 10,699,110

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092264

10,800,000 10,260,000

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14k

NCH2021092251

19,667,000 15,733,600

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14K

NCH2021092226

17,853,000 14,282,400

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072181

98,900,000 93,955,000

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14K

NF2021082212

20,500,000 16,400,000

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14K

NF2021082213

25,050,000 20,040,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072187

53,280,000 50,616,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072175

81,440,000 77,368,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

NM2021072168

47,240,000 44,878,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072169

73,620,000 69,939,000
rong