jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 10-20tr


	

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2022042584

15,084,000 13,575,600

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042578

13,384,000 12,045,600

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042613

16,227,000 14,604,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042608

29,356,000 26,420,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042607

17,276,000 15,548,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042606

17,982,000 16,184,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022032539

12,216,000 10,994,400

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022032536

17,900,000 16,110,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022032534

15,300,000 13,770,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022032533

16,273,000 14,645,700

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022022492

16,022,000 14,419,800

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022032532

14,727,000 13,254,300

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022032531

10,529,000 9,476,100

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022032527

16,793,000 15,113,700

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022032526

11,016,000 9,914,400

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022052666

16,160,000 14,544,000
messenger
rong