jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 20-30tr


	


        

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122438

24,160,000 22,952,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122439

22,660,000 21,527,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122427

29,724,000 28,237,800

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122422

24,612,000 23,381,400

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122426

24,240,000 23,028,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122428

25,996,000 24,696,200

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

MDC2021102359

25,200,000 20,160,000

Nhẫn Moissanite nữ 14k

NF2020110688

20,184,000 16,147,200

Nhẫn Moissanite nữ 14k

NF2020080223

26,557,000 21,245,600

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102338

40,160,000 38,152,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102337

30,260,000 28,747,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102335

33,700,000 32,015,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102332

26,820,000 25,479,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021092307

25,020,000 23,769,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021092309

25,480,000 24,206,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021092311

29,840,000 28,348,000
rong