jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 30-40tr


	

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2022042587-1

32,270,000 29,043,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2022042572-1

39,730,000 35,757,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022062699

37,000,000 33,300,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022052665

34,280,000 30,852,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042577

31,484,000 28,335,600

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042638

32,098,000 28,888,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042635

31,780,000 28,602,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042633

37,769,000 33,992,000

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2022042582

37,671,000 33,903,900

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2022042623

34,215,000 30,793,500

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2022042622

33,500,000 30,150,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042616

33,933,000 30,540,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022032555

34,991,000 31,492,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022032537

36,089,000 32,480,100

NHẪN MOISSANITE NAM 14k

NM2022032525

38,520,000 30,816,000

NHẪN MOISSANITE NAM 14k

NM2022032523

39,220,000 31,376,000
messenger
rong