jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 30-40tr


	


        

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122434

35,260,000 33,497,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122433

39,040,000 37,088,000

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG18K

MDC2021122429

35,290,000 33,525,500

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122424

31,584,000 30,004,800

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122423

31,494,000 29,919,300

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102399

34,900,000 33,155,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102398

36,500,000 34,675,000

NHẪN MOISSANITE NỮ 14K

NF2021102386

32,142,857 25,714,286

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2021102375

34,550,000 27,640,000

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2021102378

30,800,000 24,640,000

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2021102377

34,700,000 27,760,000

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2021102379

33,610,000 26,888,000

Bông tai Moissanite 14k

BT2021040911

31,286,000 25,028,800

Nhẫn Moissanite nữ 14K

VNF2020090458

35,030,000 28,024,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18k

NC2021102336

56,860,000 54,017,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102334

37,840,000 35,948,000
rong