jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 40-50tr


	


        

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122430

42,090,000 39,985,500

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102402

43,500,000 41,325,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102400

46,600,000 44,270,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102396

43,800,000 41,610,000

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2021102374

40,100,000 32,080,000

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2021102376

45,680,000 36,544,000

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2021102381

42,650,000 34,120,000

Nhẫn Moissanite nữ 14k

VNF2021010805

40,280,000 32,224,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021092313

47,500,000 45,125,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021092310

49,110,000 46,654,500

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14k

NCH2021092253

44,740,000 35,792,000

NHẪN MOISSANITE NAM 14k

NM2021072196

48,840,000 39,072,000

NHẪN MOISSANITE NAM 14K

NM2021072192

48,950,000 39,160,000

NHẪN MOISSANITE NAM 14K

NM2021072189

45,100,000 36,080,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

NM2021072168

47,240,000 44,878,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072143

44,900,000 42,655,000
rong