jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 80-90tr


	

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022062698

80,080,000 72,072,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2022042597-1

81,630,000 73,467,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042642

89,184,000 80,266,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042637

80,558,000 72,502,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2022022504

89,568,627 80,611,765

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2022022503

80,209,150 72,188,235

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2022022499

85,124,183 76,611,765

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102401

103,882,353 93,494,118

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072175

95,811,765 86,230,588

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072167

98,096,471 88,286,824

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072165

103,877,647 93,489,882

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072178

99,755,294 89,779,765

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18k

BTS2021062052

97,000,000 87,300,000

NHẪN NỮ MOISSANITE 14K

NF2021062047

82,438,462 65,950,770

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2020100503

80,711,000 64,568,800

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2020100495

82,591,000 66,072,800
messenger
rong