jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 80-90tr


	


        

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102401

88,300,000 83,885,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072175

81,440,000 77,368,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072167

83,380,000 79,211,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072165

88,300,000 83,885,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072178

84,790,000 80,550,500

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18k

BTS2021062052

82,450,000 78,327,500

NHẪN NỮ MOISSANITE 14K

NF2021062047

82,438,462 65,950,770

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2020100503

80,711,000 64,568,800

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2020100495

82,591,000 66,072,800

LẮC TAY KIM CƯƠNG 18K

LT2021062040

115,180,000 109,421,000

LẮC TAY MOISSANITE 14K

LT2020090440

85,000,000 68,000,000

VỎ MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021051943

81,999,000 77,899,050

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021051918

86,400,000 82,080,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021051858

86,480,000 82,156,000
rong