jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá dưới 10tr


	


        

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

MDC2021102356

9,010,000 7,208,000

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

MDC2021102353

8,800,000 7,040,000

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

MDC2021102350

8,100,000 6,480,000

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14k

MDC2021102347

8,800,000 7,040,000

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

MDC2021102344

8,150,000 6,520,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092285

8,555,556 8,127,778

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092283

9,900,000 9,405,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092281

9,100,000 8,645,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092275

9,350,000 8,882,500

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092267

9,900,000 9,405,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092266

9,900,000 9,405,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092265

9,900,000 9,405,000

BÔNG TAI MOISSANITE 14K

9,986,000 7,988,800

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021061977

16,290,000 15,475,500

NHẪN NỮ KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – MÃ: VNF2021062009

7,434,900 7,063,155
rong