jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá dưới 10tr


	

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2022032530

9,556,000 8,600,400

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

MDC2021102356

9,010,000 7,208,000

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

MDC2021102353

8,800,000 7,040,000

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

MDC2021102350

8,100,000 6,480,000

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14k

MDC2021102347

8,800,000 7,040,000

MẶT DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

MDC2021102344

8,150,000 6,520,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092285

11,235,294 10,111,765

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092283

11,647,059 10,482,353

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092281

10,705,882 9,635,294

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092275

12,235,294 11,011,765

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092267

11,647,059 10,482,353

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092266

11,647,059 10,482,353

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092265

11,647,059 10,482,353

BÔNG TAI MOISSANITE 14K

BT2020090355

9,986,000 7,988,800

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021061977

19,164,706 17,248,235

NHẪN NỮ KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – MÃ: VNF2021062009

7,434,900 7,063,155
messenger
rong