jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá trên 200tr


	

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042645

232,827,000 209,544,300

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042641

220,467,000 198,420,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2022042596

202,050,000 181,845,000

DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

SDC2021072132

600,694,118 540,624,706

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18k

BTS2021072139

478,235,294 430,411,765

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18k

BTS2021062086

362,070,588 325,863,529

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18k

BTS2021072134

936,800,000 843,120,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072174

282,437,647 254,193,882

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072146

381,585,882 343,427,294

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072149

313,115,294 281,803,765

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

BTS2021061964

1,156,917,647 1,041,225,882

DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021062069

571,152,941 514,037,647

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18K

BTS2021062070

683,976,471 615,578,824

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18K

BTS2021062041

254,412,941 228,971,647
messenger
rong