jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Round


	


        

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2022042583

48,053,000 43,247,700

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042646

67,827,000 61,044,300

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042645

232,827,000 209,544,300

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042579

49,898,000 44,908,200

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042578

13,384,000 12,045,600

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042577

31,484,000 28,335,600

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042576

50,422,000 45,379,800

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2022042647

155,017,000 139,515,300

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042644

63,547,000 57,192,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042643

48,227,000 43,404,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042642

89,184,000 80,266,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042641

220,467,000 198,420,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042640

58,431,000 52,588,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042639

67,187,000 60,468,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042638

32,098,000 28,888,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042637

80,558,000 72,502,000
messenger
rong