jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

vàng


	

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2022012460

52,808,824 47,527,941

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021092314

61,341,176 55,207,059

Nhẫn cầu hôn kim cương 18k

VNF2021082207

12,788,235 11,509,412

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072181

136,885,813 123,197,232

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072144

52,061,176 46,855,059

LẮC TAY KIM CƯƠNG 18K

LT2021062040

135,505,882 121,955,294

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021062037

65,478,706 58,930,835

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021062039

57,352,941 51,617,647

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021062038

58,976,471 53,078,824

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18K

BTS2021062041

254,412,941 228,971,647

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF202105194

38,806,941 34,926,247

NHẪN CƯỚI MOISSANITE 14K

NC2020080272

35,600,000 28,480,000

BÔNG TAI MOISSANITE 14k

BT2021051870

40,100,000 32,080,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021051863

80,823,529 72,741,176

NHẪN NỮ KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – MÃ: VNF2021062009

7,434,900 7,063,155

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14K

NF2020080176

16,880,000 13,504,000
messenger
rong