jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

vàng + trắng


	

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021122435

60,494,118 54,444,706

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102337

35,600,000 32,040,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18k

NC2021102336

66,894,118 60,204,706

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102335

39,647,059 35,682,353

NHẪN CƯỚI MOISSANITE 14K

NC2020100490

27,500,000 22,000,000

NHẪN CƯỚI MOISSANITE 14K

NC2020100488

29,480,000 23,584,000

NHẪN CƯỚI MOISSANITE 14K

NC2020100484

31,800,000 25,440,000

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021051918

101,647,059 91,482,353

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18k

VNF2021051885

25,305,882 22,775,294

VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG 18K

VNF2021051882

18,952,941 17,057,647

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021051867

86,117,647 77,505,882

Nhẫn nam Moissanite 14k

NM2020080110

34,600,000 27,680,000
messenger
rong