jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

vàng + trắng


	


        

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021122435

51,420,000 48,849,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102337

30,260,000 28,747,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18k

NC2021102336

56,860,000 54,017,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102335

33,700,000 32,015,000

NHẪN CƯỚI MOISSANITE 14K

NC2020100490

27,500,000 22,000,000

NHẪN CƯỚI MOISSANITE 14K

NC2020100488

29,480,000 23,584,000

NHẪN CƯỚI MOISSANITE 14K

NC2020100484

31,800,000 25,440,000

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021051918

86,400,000 82,080,000

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18k

VNF2021051885

21,510,000 20,434,500

VỎ NHẪN NỮ KIM CƯƠNG 18K

VNF2021051882

16,110,000 15,304,500

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021051867

74,200,000 70,490,000

Nhẫn nam Moissanite 14k

NM2020080110

38,650,000 30,920,000
rong