jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

white-bg


	


        

NHẪN NỮ MOISSANITE 14K

NF2021030899

11,790,000 9,432,000

NHẪN CƯỚI MOISSANITE 14K

NC2020110672

21,740,000 17,392,000

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021062049

42,082,353 37,874,118

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021062066

148,023,529 133,221,176

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021062054

25,235,294 22,711,765

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021062090

22,047,059 19,842,353

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021062064

22,835,294 20,551,765

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021062050

39,294,118 35,364,706

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021062067

54,941,176 49,447,059

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021062055

25,529,412 22,976,471

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021062059

24,000,000 21,600,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021062062

33,058,824 29,752,941

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021062051

51,188,235 46,069,412

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021062068

50,917,647 45,825,882

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021062053

32,811,765 29,530,588

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021062060

28,011,765 25,210,588
messenger
rong