jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Bảng quy đổi kích thước kim cương giác cắt Radiant (MM)

[section label=”Section Size Chart”]

[row label=”Title-Images”]

[col span__sm=”12″]

Bảng quy đổi kích thước kim cương giác cắt Radiant (MM)

Bạn muốn biết kích thước thực của 1 carat kim cương Radiant trên tay? Sử dụng bảng quy đổi kích thước kim cương của chúng tôi để biết kích thước milimet (mm) của mỗi hình dạng kim cương.

[/col]

[/row]
[row label=”Jem Diamond Size Sortcode”]

[col span__sm=”12″]

[block id=”23766″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”Radiant Diamond Sizes” class=”jem-table-size-chart-title jem-radiant-diamond-size-icon”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[row label=”Table Size Chart”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Kích thước Radiant (MM) Cân nặng Radiant (Carat)
5×3 mm. 0.31 ct.
4.5×3.5 mm. 0.34 ct.
6×3 mm. 0.41 ct.
6×4 mm. 0.50 ct.
6.5×4.5 mm. 0.75 ct.
7×5 mm. 1.00 ct.
7.3×5.5 mm. 1.25 ct.
7.5×5.8 mm. 1.50 ct.
8×6 mm. 2.00 ct.
8.5×6.5 mm. 2.25 ct.
9×7 mm. 2.50 ct.
9.5×7.5 mm. 3.00 ct.
10×7 mm. 3.31 ct.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Kích thước Radiant (MM) Cân nặng Radiant (Carat)
10×8 mm. 3.50 ct.
11×9 mm. 5.05 ct.
12×9 mm. 6.06 ct.
11.5×10 mm. 6.45 ct.
13×9 mm. 6.54 ct.
12×10 mm. 6.79 ct.
14×10 mm. 8.47 ct.
13×11 mm. 9.33 ct.
13.5×11.5 mm. 10.19 ct.
15×11 mm. 11.48 ct.
14×12 mm. 12.14 ct.
16×12 mm. 14.22 ct.

[/col]

[/row]

[/section]

[block id=”24241″]