jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Bông tai đính đá ECZ


	


        

BÔNG TAI VÀNG CHIC LADY – MÃ: JBT2020110735

3,600,0004,560,000

BÔNG TAI VÀNG FROZEN FLOWER – MÃ: JBT2020110729

3,800,0005,030,000

BÔNG TAI VÀNG CHIC LADY – MÃ: JBT2020110730

5,950,0008,058,000

BÔNG TAI VÀNG LADY DANGER – MÃ: JBT2020110722

6,950,0008,890,000
rong