jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

10K


	


        

Nhẫn nữ Moissanite 14k

NF2020080203

33,750,000 27,000,000

BÔNG TAI VÀNG CHIC LADY – MÃ: JBT2020110735

3,600,0004,560,000

BÔNG TAI VÀNG FROZEN FLOWER – MÃ: JBT2020110729

3,800,0005,030,000

BÔNG TAI VÀNG CHIC LADY – MÃ: JBT2020110730

5,950,0008,058,000

MDC VÀNG NGỌC TRAI PEARL PARTY- MÃ: JMDC2020120755

3,200,0003,950,000

BÔNG TAI VÀNG NGỌC TRAI FALL FOR YOU – MÃ: JBT2020120753

4,456,0005,956,000

BÔNG TAI VÀNG NGỌC TRAI PEARL PARTY – MÃ: JBT2020120756

3,550,0004,500,000

BÔNG TAI VÀNG LADY DANGER – MÃ: JBT2020110722

6,950,0008,890,000

NHẪN VÀNG NỮ JEMMIA FEMININE – MÃ: JND2020110733

4,660,0006,200,000

NHẪN VÀNG NỮ JEMMIA BAGU – MÃ: JND2020110737

5,880,0007,050,000

NHẪN VÀNG NỮ JEMMIA LADY DANGER – MÃ: JND2020110723

3,660,0004,680,000

NHẪN VÀNG ĐÍNH NGỌC TRAI FALL FOR YOU – MÃ: JNN2020110721

2,300,0002,950,000

NHẪN VÀNG ĐÍNH NGỌC TRAI PEARL PARTY – MÃ: JNN2020120754

3,650,0004,650,000

NHẪN VÀNG NỮ JEMMIA MINIMALISM – MÃ: JND2020110732

3,600,0005,050,000

NHẪN VÀNG NỮ JEMMIA ĐÍNH ĐÁ ECZ XANH – MÃ: JND2020110734

4,790,0006,280,000

NHẪN VÀNG NỮ JEMMIA LADY DANGER – MÃ: JND2020110724

5,850,0007,650,000
rong