jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Moissanite Oval 11x10mm


	


        

Nhẫn nam Moissanite – Mã: NM2020080008

75,800,000 45,480,000

Nhẫn nam Moissanite – Mã: NM2020080108

65,741,000 39,444,600