Kim Cương Viên Giảm 8%
Jemmia chuyên gia kim cương

Kim cương viên

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 7LY – 5393519845
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 725.860.000 ₫.Current price is: 667.791.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 725.860.000 ₫.Current price is: 667.791.000 ₫.XEM CHI TIẾT

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 7LY – 5393519845

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 7LY – 5393519845
Original price was: 725.860.000 ₫.Current price is: 667.791.000 ₫.
Available:

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 7LY – 5393519845

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 7LY – 5393519845
Original price was: 725.860.000 ₫.Current price is: 667.791.000 ₫.
 • Original price was: 725.860.000 ₫.Current price is: 667.791.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY8 – 7486091466
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 324.990.000 ₫.Current price is: 298.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 324.990.000 ₫.Current price is: 298.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

7486091466

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY8 – 7486091466

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY8 – 7486091466
Original price was: 324.990.000 ₫.Current price is: 298.990.000 ₫.
Available:

7486091466

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY8 – 7486091466

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY8 – 7486091466
Original price was: 324.990.000 ₫.Current price is: 298.990.000 ₫.
 • Original price was: 324.990.000 ₫.Current price is: 298.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY5 – 6204808336
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 436.680.000 ₫.Current price is: 401.745.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 436.680.000 ₫.Current price is: 401.745.000 ₫.XEM CHI TIẾT

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY5 – 6204808336

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY5 – 6204808336
Original price was: 436.680.000 ₫.Current price is: 401.745.000 ₫.
Available:

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY5 – 6204808336

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY5 – 6204808336
Original price was: 436.680.000 ₫.Current price is: 401.745.000 ₫.
 • Original price was: 436.680.000 ₫.Current price is: 401.745.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY3 – 1463376831
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 234.435.000 ₫.Current price is: 215.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 234.435.000 ₫.Current price is: 215.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1463376831

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY3 – 1463376831

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY3 – 1463376831
Original price was: 234.435.000 ₫.Current price is: 215.680.000 ₫.
Available:

1463376831

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY3 – 1463376831

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY3 – 1463376831
Original price was: 234.435.000 ₫.Current price is: 215.680.000 ₫.
 • Original price was: 234.435.000 ₫.Current price is: 215.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 6441753806
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 151.685.000 ₫.Current price is: 139.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 151.685.000 ₫.Current price is: 139.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6441753806

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 6441753806

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 6441753806
Original price was: 151.685.000 ₫.Current price is: 139.550.000 ₫.
Available:

6441753806

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 6441753806

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 6441753806
Original price was: 151.685.000 ₫.Current price is: 139.550.000 ₫.
 • Original price was: 151.685.000 ₫.Current price is: 139.550.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 6441937315
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 128.805.000 ₫.Current price is: 118.500.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 128.805.000 ₫.Current price is: 118.500.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6441937315

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 6441937315

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 6441937315
Original price was: 128.805.000 ₫.Current price is: 118.500.000 ₫.
Available:

6441937315

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 6441937315

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 6441937315
Original price was: 128.805.000 ₫.Current price is: 118.500.000 ₫.
 • Original price was: 128.805.000 ₫.Current price is: 118.500.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 2424733014
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 100.968.000 ₫.Current price is: 92.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 100.968.000 ₫.Current price is: 92.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2424733014

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 2424733014

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 2424733014
Original price was: 100.968.000 ₫.Current price is: 92.890.000 ₫.
Available:

2424733014

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 2424733014

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 6LY – 2424733014
Original price was: 100.968.000 ₫.Current price is: 92.890.000 ₫.
 • Original price was: 100.968.000 ₫.Current price is: 92.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY8 – 1485173788
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 122.479.000 ₫.Current price is: 112.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 122.479.000 ₫.Current price is: 112.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1485173788

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY8 – 1485173788

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY8 – 1485173788
Original price was: 122.479.000 ₫.Current price is: 112.680.000 ₫.
Available:

1485173788

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY8 – 1485173788

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY8 – 1485173788
Original price was: 122.479.000 ₫.Current price is: 112.680.000 ₫.
 • Original price was: 122.479.000 ₫.Current price is: 112.680.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY6 – 6482091851
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 91.250.000 ₫.Current price is: 83.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 91.250.000 ₫.Current price is: 83.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6482091851

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY6 – 6482091851

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY6 – 6482091851
Original price was: 91.250.000 ₫.Current price is: 83.950.000 ₫.
Available:

6482091851

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY6 – 6482091851

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY6 – 6482091851
Original price was: 91.250.000 ₫.Current price is: 83.950.000 ₫.
 • Original price was: 91.250.000 ₫.Current price is: 83.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 2477916434
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 78.250.000 ₫.Current price is: 71.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 78.250.000 ₫.Current price is: 71.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2477916434

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 2477916434

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 2477916434
Original price was: 78.250.000 ₫.Current price is: 71.990.000 ₫.
Available:

2477916434

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 2477916434

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 2477916434
Original price was: 78.250.000 ₫.Current price is: 71.990.000 ₫.
 • Original price was: 78.250.000 ₫.Current price is: 71.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 3435648093
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 54.240.000 ₫.Current price is: 49.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 54.240.000 ₫.Current price is: 49.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

3435648093

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 3435648093

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 3435648093
Original price was: 54.240.000 ₫.Current price is: 49.900.000 ₫.
Available:

3435648093

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 3435648093

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 3435648093
Original price was: 54.240.000 ₫.Current price is: 49.900.000 ₫.
 • Original price was: 54.240.000 ₫.Current price is: 49.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1453851108
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 89.990.000 ₫.Current price is: 82.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 89.990.000 ₫.Current price is: 82.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1453851108

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1453851108

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1453851108
Original price was: 89.990.000 ₫.Current price is: 82.790.000 ₫.
Available:

1453851108

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1453851108

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1453851108
Original price was: 89.990.000 ₫.Current price is: 82.790.000 ₫.
 • Original price was: 89.990.000 ₫.Current price is: 82.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 2467437869
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 69.539.000 ₫.Current price is: 63.975.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 69.539.000 ₫.Current price is: 63.975.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2467437869

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 2467437869

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 2467437869
Original price was: 69.539.000 ₫.Current price is: 63.975.000 ₫.
Available:

2467437869

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 2467437869

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 2467437869
Original price was: 69.539.000 ₫.Current price is: 63.975.000 ₫.
 • Original price was: 69.539.000 ₫.Current price is: 63.975.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6385170526
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 66.250.000 ₫.Current price is: 60.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 66.250.000 ₫.Current price is: 60.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6385170526

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6385170526

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6385170526
Original price was: 66.250.000 ₫.Current price is: 60.950.000 ₫.
Available:

6385170526

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6385170526

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6385170526
Original price was: 66.250.000 ₫.Current price is: 60.950.000 ₫.
 • Original price was: 66.250.000 ₫.Current price is: 60.950.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6481304669
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 96.468.000 ₫.Current price is: 88.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 96.468.000 ₫.Current price is: 88.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6481304669

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6481304669

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6481304669
Original price was: 96.468.000 ₫.Current price is: 88.750.000 ₫.
Available:

6481304669

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6481304669

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 6481304669
Original price was: 96.468.000 ₫.Current price is: 88.750.000 ₫.
 • Original price was: 96.468.000 ₫.Current price is: 88.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1489714529
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 86.685.000 ₫.Current price is: 79.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 86.685.000 ₫.Current price is: 79.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1489714529

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1489714529

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1489714529
Original price was: 86.685.000 ₫.Current price is: 79.750.000 ₫.
Available:

1489714529

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1489714529

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1489714529
Original price was: 86.685.000 ₫.Current price is: 79.750.000 ₫.
 • Original price was: 86.685.000 ₫.Current price is: 79.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View

Nhận tư vấn từ JEMMIA
Đăng ký ngay bên dưới để nhận hỗ trợ từ chúng tôi!

Nhận thêm ƯU ĐÃI

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI