Kim Cương - KHX

kim-cuong-vien
Giảm giá!

7.2×7.2 | E | VVS1 | MEDIUM| GIA XXXX766478

7.2×7.2 | E | VVS1 | MEDIUM| GIA XXXX766478
639.890.900 
Available:

7.2×7.2 | E | VVS1 | MEDIUM| GIA XXXX766478

7.2×7.2 | E | VVS1 | MEDIUM| GIA XXXX766478
639.890.900 
kim-cuong-vien
Giảm giá!

6.3×6.3 | D | VS1 | NONE | GIA XXXX081399

6.3×6.3 | D | VS1 | NONE | GIA XXXX081399
318.790.660 
Available:

6.3×6.3 | D | VS1 | NONE | GIA XXXX081399

6.3×6.3 | D | VS1 | NONE | GIA XXXX081399
318.790.660 
kim-cuong-vien
Giảm giá!

6.0×6.0 | F | VS2 | NONE | GIA XXXX899444

6.0×6.0 | F | VS2 | NONE | GIA XXXX899444
128.860.840 
Available:

6.0×6.0 | F | VS2 | NONE | GIA XXXX899444

6.0×6.0 | F | VS2 | NONE | GIA XXXX899444
128.860.840 
kim-cuong-vien
Giảm giá!

5.4×5.4 | F | IF | NONE | GIA XXXX217510

5.4×5.4 | F | IF | NONE | GIA XXXX217510
95.860.260 
Available:

5.4×5.4 | F | IF | NONE | GIA XXXX217510

5.4×5.4 | F | IF | NONE | GIA XXXX217510
95.860.260 
kim-cuong-vien
Giảm giá!

5.0×5.0 | D | VVS1 | MEDIUM | GIA XXXX397014

5.0×5.0 | D | VVS1 | MEDIUM | GIA XXXX397014
62.890.700 
Available:

5.0×5.0 | D | VVS1 | MEDIUM | GIA XXXX397014

5.0×5.0 | D | VVS1 | MEDIUM | GIA XXXX397014
62.890.700 
kim-cuong-vien
Giảm giá!

4.7×4.7 | D | VS1 | MEDIUM | GIA XXXX851184

4.7×4.7 | D | VS1 | MEDIUM | GIA XXXX851184
31.790.800 
Available:

4.7×4.7 | D | VS1 | MEDIUM | GIA XXXX851184

4.7×4.7 | D | VS1 | MEDIUM | GIA XXXX851184
31.790.800 
kim-cuong-vien
Giảm giá!

4.5×4.5 | F | VVS1 | NONE | GIA XXXX996290

4.5×4.5 | F | VVS1 | NONE | GIA XXXX996290
33.500.660 
Available:

4.5×4.5 | F | VVS1 | NONE | GIA XXXX996290

4.5×4.5 | F | VVS1 | NONE | GIA XXXX996290
33.500.660 
kim-cuong-vien
Giảm giá!

4.1×4.1 | D | VVS1 | FAINT | GIA XXXX106964

4.1×4.1 | D | VVS1 | FAINT | GIA XXXX106964
22.390.800 
Available:

4.1×4.1 | D | VVS1 | FAINT | GIA XXXX106964

4.1×4.1 | D | VVS1 | FAINT | GIA XXXX106964
22.390.800 

Nhận tư vấn từ JEMMIA
Đăng ký ngay bên dưới để nhận hỗ trợ từ chúng tôi!

Nhận thêm ƯU ĐÃI

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI

SỞ HỮU KIM CƯƠNG LÀM CHỦ NĂNG LƯỢNG
SỞ HỮU KIM CƯƠNG LÀM CHỦ NĂNG LƯỢNG
SỞ HỮU KIM CƯƠNG LÀM CHỦ NĂNG LƯỢNG