Kim Cương Viên Giảm 8%

Round

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1459709044
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 93.468.000 ₫.Current price is: 85.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 93.468.000 ₫.Current price is: 85.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1459709044

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1459709044

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1459709044
Original price was: 93.468.000 ₫.Current price is: 85.990.000 ₫.
Available:

1459709044

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1459709044

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY4 – 1459709044
Original price was: 93.468.000 ₫.Current price is: 85.990.000 ₫.
 • Original price was: 93.468.000 ₫.Current price is: 85.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 93.968.000 ₫.Current price is: 86.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 93.968.000 ₫.Current price is: 86.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111
Original price was: 93.968.000 ₫.Current price is: 86.450.000 ₫.
Available:

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6395527111
Original price was: 93.968.000 ₫.Current price is: 86.450.000 ₫.
 • Original price was: 93.968.000 ₫.Current price is: 86.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6391377543
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 82.305.000 ₫.Current price is: 75.720.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 82.305.000 ₫.Current price is: 75.720.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6391377543

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6391377543

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6391377543
Original price was: 82.305.000 ₫.Current price is: 75.720.000 ₫.
Available:

6391377543

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6391377543

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6391377543
Original price was: 82.305.000 ₫.Current price is: 75.720.000 ₫.
 • Original price was: 82.305.000 ₫.Current price is: 75.720.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6462499958
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 70.500.000 ₫.Current price is: 64.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 70.500.000 ₫.Current price is: 64.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6462499958

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6462499958

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6462499958
Original price was: 70.500.000 ₫.Current price is: 64.860.000 ₫.
Available:

6462499958

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6462499958

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY3 – 6462499958
Original price was: 70.500.000 ₫.Current price is: 64.860.000 ₫.
 • Original price was: 70.500.000 ₫.Current price is: 64.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 5463564813
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 60.415.000 ₫.Current price is: 55.581.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 60.415.000 ₫.Current price is: 55.581.000 ₫.XEM CHI TIẾT

5463564813

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 5463564813

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 5463564813
Original price was: 60.415.000 ₫.Current price is: 55.581.000 ₫.
Available:

5463564813

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 5463564813

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 5463564813
Original price was: 60.415.000 ₫.Current price is: 55.581.000 ₫.
 • Original price was: 60.415.000 ₫.Current price is: 55.581.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 7488218471
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 54.240.000 ₫.Current price is: 49.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 54.240.000 ₫.Current price is: 49.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

7488218471

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 7488218471

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 7488218471
Original price was: 54.240.000 ₫.Current price is: 49.900.000 ₫.
Available:

7488218471

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 7488218471

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 7488218471
Original price was: 54.240.000 ₫.Current price is: 49.900.000 ₫.
 • Original price was: 54.240.000 ₫.Current price is: 49.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 59.620.000 ₫.Current price is: 54.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 59.620.000 ₫.Current price is: 54.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411
Original price was: 59.620.000 ₫.Current price is: 54.850.000 ₫.
Available:

2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2487258411
Original price was: 59.620.000 ₫.Current price is: 54.850.000 ₫.
 • Original price was: 59.620.000 ₫.Current price is: 54.850.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2467317524
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 48.685.000 ₫.Current price is: 44.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 48.685.000 ₫.Current price is: 44.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2467317524

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2467317524

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2467317524
Original price was: 48.685.000 ₫.Current price is: 44.790.000 ₫.
Available:

2467317524

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2467317524

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 2467317524
Original price was: 48.685.000 ₫.Current price is: 44.790.000 ₫.
 • Original price was: 48.685.000 ₫.Current price is: 44.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 61.685.000 ₫.Current price is: 56.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 61.685.000 ₫.Current price is: 56.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902
Original price was: 61.685.000 ₫.Current price is: 56.750.000 ₫.
Available:

1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1468992902
Original price was: 61.685.000 ₫.Current price is: 56.750.000 ₫.
 • Original price was: 61.685.000 ₫.Current price is: 56.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1488853085
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 53.250.000 ₫.Current price is: 48.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 53.250.000 ₫.Current price is: 48.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1488853085

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1488853085

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1488853085
Original price was: 53.250.000 ₫.Current price is: 48.990.000 ₫.
Available:

1488853085

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1488853085

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1488853085
Original price was: 53.250.000 ₫.Current price is: 48.990.000 ₫.
 • Original price was: 53.250.000 ₫.Current price is: 48.990.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 68.968.000 ₫.Current price is: 63.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 68.968.000 ₫.Current price is: 63.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213
Original price was: 68.968.000 ₫.Current price is: 63.450.000 ₫.
Available:

1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 5LY – 1453978213
Original price was: 68.968.000 ₫.Current price is: 63.450.000 ₫.
 • Original price was: 68.968.000 ₫.Current price is: 63.450.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY9 – 6421183449
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 46.468.000 ₫.Current price is: 42.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 46.468.000 ₫.Current price is: 42.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6421183449

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY9 – 6421183449

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY9 – 6421183449
Original price was: 46.468.000 ₫.Current price is: 42.750.000 ₫.
Available:

6421183449

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY9 – 6421183449

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY9 – 6421183449
Original price was: 46.468.000 ₫.Current price is: 42.750.000 ₫.
 • Original price was: 46.468.000 ₫.Current price is: 42.750.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY9 – 1475857795
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 42.240.000 ₫.Current price is: 38.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 42.240.000 ₫.Current price is: 38.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1475857795

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY9 – 1475857795

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY9 – 1475857795
Original price was: 42.240.000 ₫.Current price is: 38.860.000 ₫.
Available:

1475857795

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY9 – 1475857795

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY9 – 1475857795
Original price was: 42.240.000 ₫.Current price is: 38.860.000 ₫.
 • Original price was: 42.240.000 ₫.Current price is: 38.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 6482755260
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 39.990.000 ₫.Current price is: 36.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 39.990.000 ₫.Current price is: 36.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6482755260

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 6482755260

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 6482755260
Original price was: 39.990.000 ₫.Current price is: 36.790.000 ₫.
Available:

6482755260

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 6482755260

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 6482755260
Original price was: 39.990.000 ₫.Current price is: 36.790.000 ₫.
 • Original price was: 39.990.000 ₫.Current price is: 36.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 5436778469
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

5436778469

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 5436778469

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 5436778469
Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.
Available:

5436778469

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 5436778469

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 5436778469
Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.
 • Original price was: 38.979.000 ₫.Current price is: 35.860.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 6451855614
↓ 8%
 • Quick View
 • Original price was: 37.500.000 ₫.Current price is: 34.500.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 37.500.000 ₫.Current price is: 34.500.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6451855614

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 6451855614

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 6451855614
Original price was: 37.500.000 ₫.Current price is: 34.500.000 ₫.
Available:

6451855614

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 6451855614

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY8 – 6451855614
Original price was: 37.500.000 ₫.Current price is: 34.500.000 ₫.
 • Original price was: 37.500.000 ₫.Current price is: 34.500.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View

Nhận tư vấn từ JEMMIA
Đăng ký ngay bên dưới để nhận hỗ trợ từ chúng tôi!

Nhận thêm ƯU ĐÃI

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI