0.35

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.
Available:

6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6461517929
Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.
 • Original price was: 33.468.000 ₫.Current price is: 30.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467578582
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 27.500.000 ₫.Current price is: 25.300.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 27.500.000 ₫.Current price is: 25.300.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2467578582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467578582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467578582
Original price was: 27.500.000 ₫.Current price is: 25.300.000 ₫.
Available:

2467578582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467578582

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2467578582
Original price was: 27.500.000 ₫.Current price is: 25.300.000 ₫.
 • Original price was: 27.500.000 ₫.Current price is: 25.300.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475923116
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6475923116

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475923116

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475923116
Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.
Available:

6475923116

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475923116

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475923116
Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.
 • Original price was: 25.968.000 ₫.Current price is: 23.890.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1485690899
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 27.805.000 ₫.Current price is: 25.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 27.805.000 ₫.Current price is: 25.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1485690899

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1485690899

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1485690899
Original price was: 27.805.000 ₫.Current price is: 25.580.000 ₫.
Available:

1485690899

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1485690899

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1485690899
Original price was: 27.805.000 ₫.Current price is: 25.580.000 ₫.
 • Original price was: 27.805.000 ₫.Current price is: 25.580.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 3475113737
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 19.990.000 ₫.Current price is: 18.390.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 19.990.000 ₫.Current price is: 18.390.000 ₫.XEM CHI TIẾT

3475113737

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 3475113737

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 3475113737
Original price was: 19.990.000 ₫.Current price is: 18.390.000 ₫.
Available:

3475113737

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 3475113737

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 3475113737
Original price was: 19.990.000 ₫.Current price is: 18.390.000 ₫.
 • Original price was: 19.990.000 ₫.Current price is: 18.390.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2466129002
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 22.120.000 ₫.Current price is: 20.350.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 22.120.000 ₫.Current price is: 20.350.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2466129002

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2466129002

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2466129002
Original price was: 22.120.000 ₫.Current price is: 20.350.000 ₫.
Available:

2466129002

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2466129002

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2466129002
Original price was: 22.120.000 ₫.Current price is: 20.350.000 ₫.
 • Original price was: 22.120.000 ₫.Current price is: 20.350.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 30.539.000 ₫.Current price is: 28.095.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 30.539.000 ₫.Current price is: 28.095.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581
Original price was: 30.539.000 ₫.Current price is: 28.095.000 ₫.
Available:

6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6475516581
Original price was: 30.539.000 ₫.Current price is: 28.095.000 ₫.
 • Original price was: 30.539.000 ₫.Current price is: 28.095.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2466556156
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 26.468.000 ₫.Current price is: 24.350.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 26.468.000 ₫.Current price is: 24.350.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2466556156

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2466556156

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2466556156
Original price was: 26.468.000 ₫.Current price is: 24.350.000 ₫.
Available:

2466556156

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2466556156

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2466556156
Original price was: 26.468.000 ₫.Current price is: 24.350.000 ₫.
 • Original price was: 26.468.000 ₫.Current price is: 24.350.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1483188902
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 25.375.000 ₫.Current price is: 23.345.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 25.375.000 ₫.Current price is: 23.345.000 ₫.XEM CHI TIẾT

1483188902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1483188902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1483188902
Original price was: 25.375.000 ₫.Current price is: 23.345.000 ₫.
Available:

1483188902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1483188902

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 1483188902
Original price was: 25.375.000 ₫.Current price is: 23.345.000 ₫.
 • Original price was: 25.375.000 ₫.Current price is: 23.345.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6472854674
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 29.240.000 ₫.Current price is: 26.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 29.240.000 ₫.Current price is: 26.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

6472854674

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6472854674

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6472854674
Original price was: 29.240.000 ₫.Current price is: 26.900.000 ₫.
Available:

6472854674

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6472854674

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 6472854674
Original price was: 29.240.000 ₫.Current price is: 26.900.000 ₫.
 • Original price was: 29.240.000 ₫.Current price is: 26.900.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2477274505
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 29.120.000 ₫.Current price is: 26.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 29.120.000 ₫.Current price is: 26.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

2477274505

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2477274505

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2477274505
Original price was: 29.120.000 ₫.Current price is: 26.790.000 ₫.
Available:

2477274505

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2477274505

KIM CƯƠNG VIÊN GIA 4LY5 – 2477274505
Original price was: 29.120.000 ₫.Current price is: 26.790.000 ₫.
 • Original price was: 29.120.000 ₫.Current price is: 26.790.000 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
kim-cuong-vien
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 27.075.000 ₫.Current price is: 25.450.500 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 27.075.000 ₫.Current price is: 25.450.500 ₫.XEM CHI TIẾT

1459805127

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.6MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.6MM
Original price was: 27.075.000 ₫.Current price is: 25.450.500 ₫.
Available:

1459805127

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.6MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.6MM
Original price was: 27.075.000 ₫.Current price is: 25.450.500 ₫.
 • Original price was: 27.075.000 ₫.Current price is: 25.450.500 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN - 88888
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 36.620.000 ₫.Current price is: 34.422.800 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 36.620.000 ₫.Current price is: 34.422.800 ₫.XEM CHI TIẾT

6412850527

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.5MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.5MM
Original price was: 36.620.000 ₫.Current price is: 34.422.800 ₫.
Available:

6412850527

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.5MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.5MM
Original price was: 36.620.000 ₫.Current price is: 34.422.800 ₫.
 • Original price was: 36.620.000 ₫.Current price is: 34.422.800 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View
KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN - 88888
Giảm giá!
 • Quick View
 • Original price was: 23.324.000 ₫.Current price is: 21.924.560 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Original price was: 23.324.000 ₫.Current price is: 21.924.560 ₫.XEM CHI TIẾT

2397869187

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.4MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.4MM
Original price was: 23.324.000 ₫.Current price is: 21.924.560 ₫.
Available:

2397869187

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.4MM

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN – 4.4MM
Original price was: 23.324.000 ₫.Current price is: 21.924.560 ₫.
 • Original price was: 23.324.000 ₫.Current price is: 21.924.560 ₫.XEM CHI TIẾT

 • Quick View

Nhận tư vấn từ JEMMIA
Đăng ký ngay bên dưới để nhận hỗ trợ từ chúng tôi!

Nhận thêm ƯU ĐÃI

NHẬN THÊM ƯU ĐÃI

popup khuyến mãi tháng 5
popup khuyến mãi tháng 5
popup khuyến mãi tháng 5