Bảng giá kim cương tự nhiên 2020

Hình dạngTrọng lượng (cts)Kích thước (mm)Cấp mầuĐộ tinh khiếtChế tácĐộ bóngĐộ đối xứngPhát quangKiểm địnhGiá (VND)
Round0.735.79EVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneIGI142,502,000
Round0.715.74EVVS2ExcellentExcellentExcellentVery slightIGI132,970,000
Round0.354.5DVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA23,195,000
Round0.364.52DVS2ExcellentVery goodExcellentNoneGIA22,208,000
Round0.364.57EVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA21,973,000
Round0.344.5EVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA20,798,000
Round0.364.52FVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA19,270,000
Round0.374.59DIFExcellentExcellentExcellentFaintGIA37,130,000
Round0.334.53DVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA30,080,000
Round0.364.56DVVS2ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA29,258,000
Round0.344.55EIFExcellentExcellentExcellentNoneGIA29,728,000
Round0.374.57EVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA28,905,000
Round0.354.54EVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA27,119,000
Round0.334.5FVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA27,307,000
Round0.5005.01DVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA51,371,000
Round0.5005.07DVS2ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA50,713,000
Round0.5005.04FVS2ExcellentExcellentVery goodNoneGIA44,627,000
Round0.5005.05EVS1ExcellentExcellentVery goodNoneGIA50,901,000
Round0.5005.09FVS1ExcellentExcellentVery goodNoneGIA46,460,000
Round0.5005.03EVS2ExcellentVery goodExcellentNoneGIA47,823,000
Round0.5005.07DVVS1ExcellentVery goodExcellentNoneGIA69,325,000
Round0.5005.02DVVS2ExcellentExcellentVery goodFaintGIA66,975,000
Round0.5005.04EIFExcellentExcellentVery goodNoneGIA72,427,000
Round0.5005.06EVVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA62,745,000
Round0.5005.02EVVS2ExcellentExcellentVery goodFaintGIA61,805,000
Round0.5005.03FVVS1ExcellentExcellentVery goodNoneGIA55,578,000
Round0.5005.02FVVS2ExcellentExcellentVery goodNoneGIA53,580,000
Round0.565.38DVS2ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA58,633,000
Round0.585.35EVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA56,518,000
Round0.565.31FVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA60,419,000
Round0.565.28FVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA56,189,000
Round0.585.35EVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA60,207,000
Round0.565.33DVS1ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA62,863,000
Round0.585.31FVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA71,323,000
Round0.595.32DVVS2ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA79,665,000
Round0.545.30DVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA79,665,000
Round0.565.32EIFExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA85,658,000
Round0.575.32EVVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA79,783,000
Round0.625.43EIFExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA91,650,000
Round0.625.41EVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA87,162,000
Round0.575.37EVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA77,668,000
Round0.595.39FIFExcellentVery goodExcellentNoneGIA77,597,000
Round0.585.30FVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA72,968,000
Round0.625.49DVS1ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA68,244,000
Round0.625.45DVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA64,837,000
Round0.615.43EVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA59,267,000
Round0.605.41FVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA58,398,000
Round0.615.4EVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA66,905,000
Round0.625.44FVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA62,299,000
Round0.625.4DVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA92,825,000
Round0.615.47DVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA83,472,000
Round0.635.42EIFExcellentExcellentVery goodNoneGIA91,650,000
Round0.625.41EVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA87,162,000
Round0.635.45EVVS2ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA77,973,000
Round0.625.41FIFExcellentExcellentExcellentNoneGIA85,940,000
Round0.625.41FVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA78,373,000
Round0.615.42FVVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA76,869,000
Round0.705.65DVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA84,953,000
Round0.705.63DVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA80,699,000
Round0.705.61EVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA80,135,000
Round0.705.64EVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA79,665,000
Round0.705.68DVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA80,705,000
Round0.705.62FVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA77,668,000
Round0.665.67EVVS1ExcellentVery goodExcellentFaintGIA108,171,000
Round0.635.55FIFExcellentExcellentExcellentFaintGIA90,640,000
Round0.755.84EVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA101,168,000
Round0.775.87FVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA97,784,000
Round0.785.84DVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA99,875,000
Round0.755.77FVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA91,039,000
Round0.745.83FVVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA117,900,000
Round0.85.81DVVS2Very goodExcellentVery goodMedium BlueGIA128,028,000
Round0.785.84EVVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA137,945,000
Round0.765.8EVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA119,991,000
Round0.745.81FIFExcellentExcellentExcellentFaintGIA133,645,000
Round0.725.85FVVS1ExcellentVery goodExcellentNoneGIA124,480,000
Round0.856.0DVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA140,530,000
Round0.85.98DVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA131,483,000
Round0.8206.03EVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA133,833,000
Round0.8106.05EVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA130,308,000
Round0.806.07FVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA123,258,000
Round0.806.03FVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA118,558,000
Round0.806.01DVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA192,371,000
Round0.856.0DVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA156,534,000
Round0.8406.01EVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA179,117,000
Round0.8306.01EVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA153,761,000
Round0.806.01FIFExcellentExcellentExcellentFaintGIA172,819,000
Round0.806.07FVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA154,889,000
Round0.806.01FVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA137,287,000
Round0.916.24FVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA155,288,000
Round0.956.3EVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA187,648,000
Round1.06.35DVS1ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA238,854,000
Round1.06.32DVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA224,707,000
Round1.06.32FVS2ExcellentExcellentVery goodFaintGIA210,513,000
Round1.06.35EVS1ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA227,480,000
Round1.06.3EVS2ExcellentExcellentVery goodNoneGIA223,838,000
Round01.026.36FVS2ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA223,955,000
Round1.06.34FVS1ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA223,955,000
Round0.916.21DVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA278,663,000
Round0.916.23DVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA257,325,000
Round0.906.25EVVS1ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA254,975,000
Round0.906.22EVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA247,690,000
Round0.906.21FVVS1ExcellentExcellentVery goodNoneGIA247,925,000
Round0.976.34DVVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA285,525,000
Round0.906.3EVVS1ExcellentVery goodVery goodNoneGIA271,660,000
Round0.936.35FIFExcellentExcellentExcellentNoneGIA266,490,000
Round0.976.32EIFExcellentExcellentExcellentFaintGIA294,103,000
Round0.966.32FVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA250,510,000
Round0.906.32FIFExcellentVery goodVery goodNoneGIA266,490,000
Round0.906.31FVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA231,123,000
Round01.016.55DVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA224,707,000
Round1.16.61EVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA247,925,000
Round01.086.61EVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA223,838,000
Round1.16.58DIFExcellentExcellentExcellentFaintGIA420,415,000
Round01.076.56DVVS1ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA342,395,000
Round1.06.52FVVS1ExcellentExcellentVery goodNoneGIA293,398,000
Round1.136.64FVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA327,214,000
Round1.16.62EVVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA313,537,000
Round1.256.83DVS2ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA298,568,000
Round1.266.85FVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA298,098,000
Round1.266.81EVS1ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA309,025,000
Round1.26.8EVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA290,648,000
Round1.26.83FVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA274,715,000
Round1.196.84DIFExcellentExcellentExcellentNoneGIA552,368,000
Round1.276.88DVVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA447,158,000
Round1.146.82EVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA444,291,000
Round1.186.84FIFExcellentExcellentExcellentNoneGIA451,435,000
Round1.246.84FVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA388,925,000
Round1.3407.03DVS2ExcellentExcellentExcellentNoneGIA372,829,000
Round1.337.00EVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA313,069,000
Round1.3007.03FVS1ExcellentExcellentExcellentFaintGIA297,463,000
Round1.3507.07FIFExcellentExcellentExcellentNoneGIA521,700,000
Round1.57.24FVS2ExcellentExcellentExcellentFaintGIA384,225,000
Round1.327.21DVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA622,985,000
Round1.427.26EIFExcellentExcellentExcellentNoneGIA607,475,000
Round1.437.21EVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA602,775,000
Round1.387.22FVVS1ExcellentVery goodExcellentNoneGIA534,625,000
Round1.337.23EVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA602,775,000
Round1.307.21FIFExcellentExcellentExcellentNoneGIA569,405,000
Round1.77.55DVS1ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA539,654,000
Round1.577.53EIFExcellentExcellentExcellentFaintGIA790,775,000
Round1.887.92DIFExcellentExcellentExcellentFaintGIA1,060,226,000
Round02.0508.03FVS2ExcellentExcellentExcellentMedium BlueGIA637,495,000
Round02.048.22FVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA867,738,000
Round1.958.15EVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA1,145,038,000
Round1.918.14FVVS1ExcellentExcellentExcellentNoneGIA1,014,472,000

Hiện nay kim cương tự nhiên không còn được ưa chuộng trong chế tác trang sức bởi mức giá quá mắc mà thay thế vào đó là kim cương Moissanite, một loại khoáng thạch tự nhiên có vẻ đẹp và những đặc điểm tương đồng với kim cương tự nhiên nhưng giá thành tốt hơn nhiều so với kim cương tự nhiên.

Bạn hãy xem thêm:

Xem thêm giá vàng hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *