jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Nhẫn kim cương tự nhiên


	


        

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021122435

51,420,000 48,849,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

130,050,000 123,547,500

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122437

63,160,000 60,002,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122434

35,260,000 33,497,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122439

22,660,000 21,527,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

NM2021122432

141,620,000 134,539,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122424

31,584,000 30,004,800

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122427

29,724,000 28,237,800

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122422

24,612,000 23,381,400

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122423

31,494,000 29,919,300

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122426

24,240,000 23,028,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122428

25,996,000 24,696,200

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122425

15,396,000 14,626,200

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102403

10,600,000 10,070,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102402

43,500,000 41,325,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102400

46,600,000 44,270,000
rong