jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Bông tai kim cương


	


        

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122438

24,160,000 22,952,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122436

64,300,000 61,085,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122433

39,040,000 37,088,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122430

42,090,000 39,985,500

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021082200

43,200,000 41,040,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021082199

38,400,000 36,480,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021082198

49,600,000 47,120,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021082201

26,200,000 24,890,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021082197

59,000,000 56,050,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021072137

59,040,000 56,088,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021072131

32,680,000 31,046,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021062084

71,530,000 67,953,500

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021062074

52,090,000 49,485,500

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021062079

47,340,000 44,973,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021062051

43,510,000 41,334,500

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021062068

43,280,000 41,116,000
rong