Bảng giá kim cương viên GIA

KIM CƯƠNG VIÊN

Hình dạng (Shape)
Giá (Price)
Trọng Lượng (Carat)
Kích Thước (Size)
Cấp Màu (Color)
Độ Tinh Khiết (Clarify)
Sản Phẩm Gợi Ý
D-IF-6.3
D-VS1-5.4
D-VVS1-5.0
D-VS2-4.4
D-VVS2-5.0
D-VVS1-5.3
D-VVS1-4.4
Hình dạng Trọng Lượng (cts) Cấp Màu Độ Tinh Khiết Kiểm Định Kích Thước (mm) Phát Quang Nét Cắt/Độ Bóng/Đối Xứng Giá (VNĐ) Chi tiết
Hiển Thị 0 Trên 0 Sản Phẩm