jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Bảng giá kim cương vàng GIA 2022 – Giá lẻ mới cập nhật

Kim cương vàng giá bao nhiêu, 1 viên kim cương màu vàng bao nhiêu tiền? Jemmia Diamond xin gửi bảng giá kim cương vàng cập nhật mới nhất để quý khách hàng tham khảo và lựa chọn kích cỡ phù hợp với nhu cầu của bản thân.

check_circle

Cushion

check_circle

Oval

check_circle

Emerald

check_circle

Heart

check_circle

Pear

check_circle

Marquise

check_circle

Radiant

check_circle

Round

Bảng giá kim cương vàng Fancy kiểu Cushion

Kích thước Chất lượng Giá GIA
4.51 VIVID, IF 135.000.000 1216373664
5.4 VIVID, IF 295.500.000 6332198668
06.01 VIVID, IF 183.800.000 6322813647
6.6 VIVID, IF 1.515.100.000 6322388082
7.11 VIVID, IF 439.600.000 6325218683
7.13 VIVID, IF 2.438.700.000 7321256100
7.98 VIVID, IF 2.949.600.000 5393138194
8.52 VIVID, IF 3.731.000.000 1323545175
10.75 VIVID, IF 17.332.500.000 2387522325
11.81 VIVID, IF 30.098.400.000 7322119119
4.54 VIVID, VVS1 97.200.000 6335684941
5.55 VIVID, VVS1 429.600.000 7318824491
6.68 VIVID, VVS1 575.700.000 1216322773
6.84 VIVID, VVS1 2.329.900.000 2326254371
07.04 VIVID, VVS1 1.538.400.000 2326433723
07.07 VIVID, VVS1 2.341.300.000 1325240514
8.8 VIVID, VVS1 7.645.200.000 3325764328
9.21 VIVID, VVS1 5.233.500.000 1319875506
10.01 VIVID, VVS1 10.514.200.000 6325764125
11.78 VIVID, VVS1 26.558.700.000 2327702339
5.45 VIVID, VVS2 310.000.000 3315969334
8.72 VIVID, VVS2 7.231.900.000 2327764265
9.55 VIVID, VVS2 8.343.000.000 2324635548
4.54 INTENSE, IF 66.000.000 2213373726
5.55 INTENSE, IF 141.100.000 5212051906
06.02 INTENSE, IF 206.100.000 2384248762
5.43 INTENSE, IF 226.100.000 5212289776
6.85 INTENSE, IF 251.100.000 2396138109
7.3 INTENSE, IF 624.600.000 1388296724

Bảng giá kim cương vàng Fancy kiểu Oval

Kích thước Chất lượng Giá GIA
5.7 VIVID, IF 114.300.000 5326036089
06.03 VIVID, IF 122.900.000 5343701836
5.6 VIVID, VVS1 103.300.000 2326036077
6.35 VIVID, VVS1 129.000.000 2346606473
09.02 VIVID, VVS1 1.269.600.000 7323253824
9.98 VIVID, VVS1 3.049.800.000 6325460942
11.03 VIVID, VVS1 3.439.900.000 1323670350
06.02 VIVID, VVS2 118.200.000 6322781505
8.93 VIVID, VVS2 1.162.500.000 6214297557
9 VIVID, VVS2 1.538.400.000 2327917207
08.07 INTENSE, FL 242.600.000 5212602860
5.41 INTENSE, IF 50.200.000 6381163004
5.81 INTENSE, IF 46.300.000 2213291842
6.24 INTENSE, IF 71.400.000 1397152389
7.28 INTENSE, IF 201.100.000 2387453699
7.58 INTENSE, VVS1 256.100.000 1383123192
8.63 INTENSE, VVS1 390.600.000 6315443980
9.6 INTENSE, VVS1 764.200.000 2211881797
10.03 INTENSE, VVS1 695.200.000 2215646068
9.54 FL 353.200.000 5192660611
8.91 FL 362.500.000 1216290650
11.17 FL 842.300.000 1216350456
6.3 IF 50.500.000 5211064096
6.29 IF 53.000.000 5211090260
7.22 IF 102.300.000 6381906329
7.67 IF 125.200.000 5211646019
8.89 IF 335.500.000 5212511168
6.66 VVS1 46.200.000 2215064110
7.28 VVS1 104.600.000 7381746255
8.17 VVS1 214.300.000 2347497501
9.15 VVS1 332.500.000 6214611738
9.41 VVS1 465.600.000 2211171020
10.48 VVS1 639.100.000 2213508268
11.17 VVS1 915.800.000 1206860053

Bảng giá kim cương vàng Fancy kiểu Emerald

Kích thước Chất lượng Giá GIA
7.68 VIVID, FL 2.438.700.000 2215420351
5.58 VIVID, VVS1 417.700.000 5202263634
7.12 VIVID, VVS1 600.900.000 6214621923
7.72 VIVID, VS1 2.500.100.000 2215403689

Bảng giá kim cương vàng Fancy kiểu Heart

Kích thước Chất lượng Giá GIA
7.58 INTENSE, IF 340.100.000 5211064137
8.76 INTENSE, IF 619.500.000 2327135989
7.59 INTENSE, VVS1 225.600.000 1399254731
9.69 INTENSE, VVS1 792.400.000 6391519054
6.56 INTENSE, VVS2 170.300.000 6395341556
06.01 INTENSE, VS1 118.900.000 6362538528
6.33 INTENSE, VS1 92.600.000 2397400707
6.8 INTENSE, VS1 212.800.000 6392704456
7.84 INTENSE, VS1 452.100.000 6207970392
08.04 INTENSE, VS1 463.400.000 2215573320
9.46 INTENSE, VS2 921.900.000 2205973571
10.04 INTENSE, VS2 1.739.400.000 2398081432
5.43 IF 42.900.000 6213373802
5.92 VS1 77.200.000 6385814569
6.33 VS1 84.400.000 6392122834

Bảng giá kim cương vàng Fancy kiểu Pear

Kích thước Chất lượng Giá GIA
6.62 VIVID, IF 115.700.000 6381448564
8.65 VIVID, IF 655.800.000 1318740731
9.27 VIVID, IF 912.500.000 1325434077
5.77 VIVID, VVS1 155.900.000 6321780924
7.15 VIVID, VVS1 168.700.000 7326985792
11.77 VIVID, VVS1 3.553.200.000 6325527330
11.78 VIVID, VVS1 12.442.100.000 6322705069
13.11 VIVID, VVS1 3.699.400.000 6381938089
5.99 VIVID, VVS2 241.200.000 7322873001
9.82 VIVID, VVS2 1.921.200.000 6382830215
12.35 VIVID, VVS2 11.475.300.000 7328118769
15.61 VIVID, VVS2 41.104.800.000 7392037025
06.01 VIVID, VS1 64.900.000 6342058878
6.69 VIVID, VS1 104.400.000 5212580151
9.6 VIVID, VS1 1.221.000.000 2374830265
10.12 VIVID, VS1 2.044.800.000 1388384100
8.5 INTENSE, FL 240.300.000 5211501359
6.42 INTENSE, IF 65.900.000 2215654163
7.58 INTENSE, IF 76.700.000 2215682582
8.24 INTENSE, IF 176.800.000 5386398515
10.28 INTENSE, IF 622.600.000 1389469557
5.58 INTENSE, VS2 32.200.000 5211653941
06.03 INTENSE, VS2 38.900.000 5211653939
6.49 INTENSE, VS2 38.000.000 2396655688
9.7 INTENSE, VS2 419.100.000 5212517399
10.23 INTENSE, VS2 549.000.000 2215464485
6.83 FL 51.300.000 6214654227
7.2 FL 45.000.000 6214877708
8.19 FL 121.000.000 6217682329
11.94 FL 883.800.000 6365930782
13.38 FL 932.300.000 2215083067
14.52 FL 2.012.200.000 2171767024

Bảng giá kim cương vàng Fancy kiểu Marquise

Kích thước Chất lượng Giá GIA
8.92 VS1 34.500.000 2366730355

Bảng giá kim cương vàng Fancy kiểu Radiant

Kích thước Chất lượng Giá GIA
5.28 VIVID, IF 133.700.000 6325336327
5.38 VIVID, IF 129.300.000 2326764182
5.53 VIVID, IF 155.500.000 6322785142
5.43 VIVID, VVS1 98.800.000 2215373896
4.98 INTENSE, VVS2 97.200.000 1375296606
5.44 VIVID, VS1 84.900.000 2354230000
6.23 VIVID, VS1 655.500.000 6391051236
6.27 VIVID, VS1 767.600.000 6382746655
7.9 VIVID, VS1 992.400.000 2201163822
4.68 VIVID, VS2 111.400.000 1398130308
5.42 VIVID, VS2 130.800.000 6381849659
6.73 VIVID, VS2 861.100.000 6321141003
07.07 VIVID, VS2 626.600.000 5212773072
6.25 INTENSE, IF 181.600.000 5336301780
6.47 INTENSE, IF 379.100.000 7381276101
7.77 INTENSE, IF 612.100.000 2215771819
8.35 INTENSE, IF 646.000.000 7381630725
5.75 INTENSE, VVS1 60.800.000 2211654499
6.2 INTENSE, VVS1 177.200.000 5212528853
7.28 INTENSE, VVS1 676.700.000 2205541764
9.64 INTENSE, VVS2 1.775.200.000 2203449558
05.09 FL 32.800.000 2396437756
5.18 IF 63.000.000 6375912659
5.44 IF 33.100.000 2397051918
6 IF 50.200.000 2213754567
06.07 IF 59.200.000 7382816126
8.43 IF 647.500.000 5211364367
5.9 VVS1 103.900.000 6213592458
6.68 VVS1 148.500.000 6217686178
6.88 VVS1 125.700.000 2394317058
7.1 VVS1 157.900.000 3385453789
7.71 VVS1 188.800.000 7388505561
8.56 VVS1 420.600.000 2384631203
13.34 VVS1 5.213.800.000 2213837869

Bảng giá kim cương vàng Fancy kiểu Round

Kích thước Chất lượng Giá GIA
4.29 VIVID, VVS2 92.700.000 3325909758
4.21 VIVID, VS1 82.000.000 1327909762
4.24 VIVID, VS1 86.800.000 1323909804
4.32 VIVID, VS1 91.600.000 1325909820
4.32 VIVID, VS1 94.700.000 2328909769
4.57 VIVID, VS1 109.900.000 6322909791
6.35 VIVID, VS1 428.000.000 7356507186
7.19 VIVID, VS1 723.000.000 5201811300
4.27 VIVID, VS2 86.800.000 1329909779
6.89 VIVID, VS2 904.200.000 2185852422
4.29 INTENSE, VVS2 92.700.000 3325909758
4.21 INTENSE, VS1 82.000.000 1327909762
5.28 INTENSE, VS2 154.300.000 2346510364
4.77 VVS2 52.700.000 5366959877
6.75 VVS2 342.500.000 6213656005
9.57 VVS2 1.583.400.000 6214947662
5.89 VS1 113.200.000 5192952337
6.65 VS1 206.300.000 6262965148
messenger
rong