CAM KẾT 1

100% Chuẩn xác về hàm lượng vàng. Trang sức JEMMIA được kiểm định chặt chẽ với máy quang phổ, cam kết chuẩn xác hàm lượng vàng.

CAM KẾT 02

100% chuẩn xác về trọng lượng vàng.

CAM KẾT 03

100% minh bạch trong chất lượng các loại kim cương trên cùng một sản phẩm.

CAM KẾT 04

100% trang sức được chứng nhận kiểm định chất lượng từ JEMMIA. Đối với kim cương viên lớn, giấy kiểm định chất lượng do tổ chức quốc tế GIA/IGI cấp.

CAM KẾT 05

100% là trang sức mới không phải sản phẩm thu đổi. JEMMIA cam kết mang đến bạn những sản phẩm với yêu thương nguyên mới.

CAM KẾT 06

100% Kim cương được khai thác từ nguồn gốc sạch theo quy trình Kimberley. JEMMIA hoàn toàn từ chối kim cương máu, đề cao đạo đức trong ngành kim hoàn và muốn mang đến những sản phẩm trong sáng nhất.