• Nếu mất giấy chứng nhận quốc tế GIA (Viện đá quý Hoa Kỳ) cho kim cương, bạn chịu chi phí làm lại giấy chứng nhận (chi phí JEMMIA gửi sản phẩm đến trung tâm quốc tế để kiểm định và cấp lại giấy). JEMMIA sẽ không thu mua lại kim cương trong trường hợp GIA không cấp lại giấy chứng nhận.
  • Không áp dụng trả hàng với các sản phẩm khuyến mãi từ 30% trở lên.
  • Giá trị mua lại dựa trên giá trị thực trả hóa đơn sau khi trừ hết khuyến mãi.
  • Nếu sản phẩm đã khắc chữ, chỉnh sửa ni, hàng đặt riêng JEMMIA sẽ không áp dụng chính sách thu mua mà chỉ áp dụng chính sách đổi trả.

Chính sách chi tiết thu mua trang sức

*Kim cương không có  chứng nhận của bên thứ 3 và <3.6mm: Vỏ nhẫn và kim cương sẽ được JEMMIA tính riêng. Kim cương sẽ được mua theo giá kim cương rời, vỏ nhẫn sẽ được tính = giá trị hóa đơn – giá trị kim cương rời, sau đó sẽ áp dụng chính sách của vỏ nhẫn và kim cương rời.

Chính sách chi tiết thu mua kim cương viên rời