jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Bảng quy đổi kích thước kim cương

Bạn muốn biết kích thước thực của một viên kim cương 1 carat trên tay? Sử dụng bảng quy đổi kích thước kim cương của chúng tôi để biết kích thước milimet (mm) của mỗi hình dạng kim cương.

Bảng quy đổi kích thước kim cương
check_circle

Round

check_circle

Princess

check_circle

Cushion

check_circle

Oval

check_circle

Emerald

check_circle

Heart

check_circle

Pear

check_circle

Marquise

check_circle

Asscher

check_circle

Radiant

Round Diamond Sizes

Kích thước Round (MM) Cân nặng Round (Carat)
0.8 mm. 0.0025 ct.
1 mm. 0.005 ct.
1.1 mm. 0.0067 ct.
1.2 mm. 0.009 ct.
1.25 mm. 0.01 ct.
1.3 mm. 0.01 ct.
1.5 mm. 0.015 ct.
1.75 mm. 0.02 ct.
1.8 mm. 0.025 ct.
2 mm. 0.03 ct.
2.2 mm. 0.04 ct.
2.5 mm. 0.06 ct.
2.75 mm. 0.08 ct.
3 mm. 0.10 ct.
3.25 mm. 0.14 ct.
3.5 mm. 0.17 ct.
3.75 mm. 0.21 ct.
4 mm. 0.25 ct.
4.25 mm. 0.28 ct.
4.5 mm. 0.36 ct.
4.75 mm. 0.44 ct.
5.0 mm. 0.50 ct.
5.25 mm. 0.56 ct.
5.5 mm. 0.66 ct.
5.75 mm. 0.75 ct.
6 mm. 0.84 ct.
6.25 mm. 0.93 ct.
6.5 mm. 1.00 ct.
6.8 mm. 1.25 ct.
Kích thước Round (MM) Cân nặng Round (Carat)
7 mm. 1.30 ct.
7.3 mm. 1.50 ct.
7.5 mm. 1.67 ct.
7.75 mm. 1.75 ct.
8 mm. 2.00 ct.
8.25 mm. 2.11 ct.
8.5 mm. 2.43 ct.
8.7 mm. 2.50 ct.
9 mm. 2.75 ct.
9.1 mm. 3.00 ct.
9.5 mm. 3.35 ct.
9.75 mm. 3.61 ct.
10 mm. 3.87 ct.
10.25 mm. 4.16 ct.
10.5 mm. 4.41 ct.
10.75 mm. 4.57 ct.
11 mm. 4.91 ct.
11.25 mm. 5.49 ct.
11.5 mm. 5.85 ct.
12 mm. 6.84 ct.
12.25 mm. 7.26 ct.
12.5 mm. 7.36 ct.
12.75 mm. 7.52 ct.
13 mm. 8.51 ct.
13.5 mm. 9.53 ct.
14 mm. 10.49 ct.
15 mm. 12.89 ct.
16 mm. 16.06 ct.

Princess Diamond Sizes

Kích thước Princess (MM) Cân nặng Princess (Carat)
1.5 mm. 0.015 ct.
1.75 mm. 0.03 ct.
2 mm. 0.06 ct.
2.25 mm. 0.08 ct.
2.5 mm. 0.10 ct.
2.75 mm. 0.13 ct.
3 mm. 0.18 ct.
3.25 mm. 0.26 ct.
3.5 mm. 0.29 ct.
3.75 mm. 0.31 ct.
4 mm. 0.39 ct.
4.25 mm. 0.44 ct.
4.5 mm. 0.50 ct.
4.75 mm. 0.64 ct.
5 mm. 0.75 ct.
5.25 mm. 0.90 ct.
5.5 mm. 1.00 ct.
5.75 mm. 1.11 ct.
6 mm. 1.25 ct.
6.25 mm. 1.39 ct.
Kích thước Princess (MM) Cân nặng Princess (Carat)
6.5 mm. 1.50 ct.
6.75 mm. 1.75 ct.
7 mm. 2.00 ct.
7.25 mm. 2.01 ct.
7.5 mm. 2.50 ct.
7.75 mm. 2.74 ct.
8 mm. 3.00 ct.
8.25 mm. 3.24 ct.
8.5 mm. 3.67 ct.
8.75 mm. 4.10 ct.
9 mm. 4.12 ct.
9.5 mm. 5.09 ct.
9.75 mm. 5.36 ct.
10 mm. 5.62 ct.
10.25 mm. 5.76 ct.
10.5 mm. 5.99 ct.
11 mm. 7.44 ct.
11.5 mm. 9.44 ct.
12 mm. 9.52 ct.

Cushion Diamond Sizes

Kích thước Cushion (MM) Cân nặng Cushion (Carat)
4.2 mm. 0.40 ct.
4.9 mm. 0.50 ct.
5.25 mm. 0.75 ct.
5.5 mm. 1.00 ct.
6 mm. 1.25 ct.
6.5 mm. 1.50 ct.
7 mm. 2.00 ct.
7.5 mm. 2.50 ct.
Kích thước Cushion (MM) Cân nặng Cushion (Carat)
8 mm. 3.00 ct.
8.5 mm. 3.50 ct.
9 mm. 4.12 ct.
9.5 mm. 5.09 ct.
10 mm. 5.62 ct.
11 mm. 7.44 ct.
12 mm. 9.52 ct.
13 mm. 12.66 ct.

Oval Diamond Sizes

Kích thước Oval (MM) Cân nặng Oval (Carat)
4.5×3.5 mm. 0.21 ct.
5×3 mm. 0.21 ct.
5.5×3.5 mm. 0.33 ct.
5×4 mm. 0.35 ct.
6×4 mm. 0.50 ct.
6×5 mm. 0.61 ct.
6.5×4.5 mm. 0.65 ct.
7×5 mm. 0.75 ct.
7.7×5.7 mm. 1.00 ct.
8×6 mm. 1.25 ct.
9×6 mm. 1.41 ct.
8.5×6.5 mm. 1.50 ct.
9×7 mm. 2.00 ct.
Kích thước Oval (MM) Cân nặng Oval (Carat)
10×8 mm. 2.50 ct.
10.5×8.5 mm. 2.88 ct.
12×8 mm. 3.00 ct.
11×9 mm. 3.85 ct.
12×10 mm. 5.05 ct.
14×10 mm. 5.81 ct.
13×11 mm. 6.05 ct.
14×12 mm. 8.21 ct.
15×12 mm. 8.76 ct.
16×12 mm. 9.32 ct.
16×14 mm. 11.88 ct.
18×13 mm. 12.86 ct.
20×15 mm. 14.96 ct.

Emerald Diamond Sizes

Kích thước Emerald (MM) Cân nặng Emerald (Carat)
3×2 mm. 0.10 ct.
3.5×2 mm. 0.12 ct.
4×2 mm. 0.15 ct.
4×3 mm. 0.20 ct.
5×3 mm. 0.29 ct.
5.5×3.5 mm. 0.46 ct.
6×4 mm. 0.50 ct.
6.5×4.5 mm. 0.75 ct.
6.7×4.5 mm. 0.88 ct.
7×5 mm. 1.00 ct.
7.3×5.3 mm. 1.25 ct.
7.5×5.5 mm. 1.50 ct.
8×6 mm. 1.75 ct.
8.5×6.5 mm. 2.00 ct.
Kích thước Emerald (MM) Cân nặng Emerald (Carat)
9×7 mm. 2.50 ct.
10×7.5 mm. 3.00 ct.
9.5×7.5 mm. 3.21 ct.
10×8 mm. 3.79 ct.
11×9 mm. 5.21 ct.
12×8 mm. 5.34 ct.
12×10 mm. 6.00 ct.
14×8 mm. 6.25 ct.
13×9 mm. 6.38 ct.
14×10 mm. 8.48 ct.
13×11 mm. 9.13 ct.
14×12 mm. 11.26 ct.
16×12 mm. 14.22 ct.

Heart Diamond Sizes

Kích thước Heart (MM) Cân nặng Heart (Carat)
3.5 mm. 0.18 ct.
4 mm. 0.25 ct.
4.25 mm. 0.28 ct.
4.5 mm. 0.34 ct.
4.75 mm. 0.38 ct.
5 mm. 0.50 ct.
5.5 mm. 0.61 ct.
6 mm. 0.75 ct.
6.25 mm. 0.83 ct.
6.5 mm. 1.00 ct.
7 mm. 1.25 ct.
7.5 mm. 1.50 ct.
Kích thước Heart (MM) Cân nặng Heart (Carat)
8 mm. 2.00 ct.
8.5 mm. 2.50 ct.
9 mm. 3.00 ct.
10 mm. 3.50 ct.
11 mm. 4.41 ct.
12 mm. 5.66 ct.
13 mm. 7.88 ct.
14 mm. 9.38 ct.
15 mm. 10.79 ct.
16 mm. 13.27 ct.
18 mm. 15.33 ct.

Pear Diamond Sizes

Kích thước Pear (MM) Cân nặng Pear (Carat)
3×2 mm. 0.13 ct.
4×2.5 mm. 0.18 ct.
4×3 mm. 0.21 ct.
5×3 mm. 0.25 ct.
5×4 mm. 0.35 ct.
6×4 mm. 0.50 ct.
6.5×4.5 mm. 0.60 ct.
7×5 mm. 0.75 ct.
7.5×5.5 mm. 0.85 ct.
7.7×5.7 mm. 1.00 ct.
8×6 mm. 1.25 ct.
8.5×6.5 mm. 1.50 ct.
10×6 mm. 1.71 ct.
8.7×6.7 mm. 1.80 ct.
9×7 mm. 2.00 ct.
10×8 mm. 2.50 ct.
11×7.50 mm. 2.61 ct.
13×8 mm. 2.98 ct.
11×8 mm. 3.00 ct.
Kích thước Pear (MM) Cân nặng Pear (Carat)
12×8 mm. 3.00 ct.
12×7 mm. 3.12 ct.
12×9 mm. 3.44 ct.
14×8 mm. 3.47 ct.
13×9 mm. 4.11 ct.
14×9 mm. 4.25 ct.
15×9 mm. 5.06 ct.
14×10 mm. 5.41 ct.
13×11 mm. 5.65 ct.
15×10 mm. 5.75 ct.
16×9 mm. 5.86 ct.
16×10 mm. 6.27 ct.
17×10 mm. 6.46 ct.
15×11 mm. 7.36 ct.
18×11 mm. 8.14 ct.
16×12 mm. 8.99 ct.
18×12 mm. 9.35 ct.
18×13 mm. 10.21 ct.

Marquise Diamond Sizes

Kích thước Marquise (MM) Cân nặng Marquise (Carat)
3×1.5 mm. 0.025 ct.
3.5×1.75 mm. 0.065 ct.
3.5×2 mm. 0.07 ct.
4×2 mm. 0.10 ct.
3.75×1.75 mm. 0.11 ct.
4.25×2.25 mm. 0.12 ct.
5×2.5 mm. 0.14 ct.
5.5×2.75 mm. 0.16 ct.
5.5×3 mm. 0.18 ct.
5×3 mm. 0.20 ct.
6.5×3 mm. 0.23 ct.
6×3 mm. 0.25 ct.
7×3 mm. 0.30 ct.
7.5×3.5 mm. 0.33 ct.
7×4 mm. 0.34 ct.
8×4 mm. 0.50 ct.
8.75×4.25 mm. 0.70 ct.
9×4.5 mm. 0.75 ct.
Kích thước Marquise (MM) Cân nặng Marquise (Carat)
9.5×4.7 mm. 0.85 ct.
10×5 mm. 1.00 ct.
11×5.5 mm. 1.25 ct.
11.5×6 mm. 1.33 ct.
12×6 mm. 1.50 ct.
13×6.5 mm. 2.00 ct.
14×7 mm. 2.50 ct.
15×7 mm. 3.00 ct.
14×8 mm. 3.00 ct.
15×7.5 mm. 3.25 ct.
15×8 mm. 3.44 ct.
16×8 mm. 3.86 ct.
16.5×8.25 mm. 4.00 ct.
17×8.5 mm. 4.88 ct.
17.5×10 mm. 5.50 ct.
20×8 mm. 7.08 ct.
20×10 mm. 7.94 ct.
20×11 mm. 9.50 ct.

Asscher Diamond Sizes

Kích thước Asscher (MM) Cân nặng Asscher (Carat)
4 mm. 0.39 ct.
4.5 mm. 0.50 ct.
5 mm. 0.75 ct.
5.5 mm. 1.00 ct.
6 mm. 1.25 ct.
6.5 mm. 1.50 ct.
7 mm. 2.00 ct.
7.5 mm. 2.50 ct.
Kích thước Asscher (MM) Cân nặng Asscher (Carat)
8 mm. 3.00 ct.
8.5 mm. 3.50 ct.
9 mm. 4.12 ct.
9.5 mm. 5.09 ct.
10 mm. 5.62 ct.
11 mm. 7.44 ct.
12 mm. 9.52 ct.
13 mm. 12.66 ct.

Radiant Diamond Sizes

Kích thước Radiant (MM) Cân nặng Radiant (Carat)
5×3 mm. 0.31 ct.
4.5×3.5 mm. 0.34 ct.
6×3 mm. 0.41 ct.
6×4 mm. 0.50 ct.
6.5×4.5 mm. 0.75 ct.
7×5 mm. 1.00 ct.
7.3×5.5 mm. 1.25 ct.
7.5×5.8 mm. 1.50 ct.
8×6 mm. 2.00 ct.
8.5×6.5 mm. 2.25 ct.
9×7 mm. 2.50 ct.
9.5×7.5 mm. 3.00 ct.
10×7 mm. 3.31 ct.
Kích thước Radiant (MM) Cân nặng Radiant (Carat)
10×8 mm. 3.50 ct.
11×9 mm. 5.05 ct.
12×9 mm. 6.06 ct.
11.5×10 mm. 6.45 ct.
13×9 mm. 6.54 ct.
12×10 mm. 6.79 ct.
14×10 mm. 8.47 ct.
13×11 mm. 9.33 ct.
13.5×11.5 mm. 10.19 ct.
15×11 mm. 11.48 ct.
14×12 mm. 12.14 ct.
16×12 mm. 14.22 ct.
messenger
rong
Bảng quy đổi kích thước kim cương