jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

4ly-4ly5


	

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022062700-1

53,420,000 48,078,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042590-1

56,010,000 50,409,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042580

26,596,000 23,936,400

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022052666

16,160,000 14,544,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021122435

60,494,118 54,444,706

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122434

41,482,353 37,334,118

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122436

75,647,059 68,082,353

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122430

49,517,647 44,565,882

Nhẫn Moissanite nữ 14K

NF2021102342

11,600,000 9,280,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102337

35,600,000 32,040,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102334

44,517,647 40,065,882

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102333

40,776,471 36,698,824

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102332

31,552,941 28,397,647

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021102330

39,176,471 35,258,824

NHẪN NỮ MOISSANITE 14K

NF2021030899

11,790,000 9,432,000

Nhẫn cầu hôn Moissanite 14K

NCH2021092243

11,461,000 9,168,800
messenger
rong