jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 190-200tr


	


        

DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

SDC2021102365

195,600,000 156,480,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072185

191,110,000 181,554,500

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072190

191,620,000 182,039,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

NM2021072142

191,560,000 181,982,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2021051842

51,980,000 49,381,000
rong