jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 190-200tr


	

VÒNG TAY KIM CƯƠNG 18K

LT2022062695

211,370,000 190,233,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022052662

193,729,000 174,356,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022052661

222,849,000 200,564,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2022042595

191,360,000 172,224,000

DÂY CHUYỀN MOISSANITE 14K

SDC2021102365

195,600,000 156,480,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072185

224,837,647 202,353,882

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072190

225,437,647 202,893,882

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2021051842

61,152,941 55,037,647
messenger
rong