jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 50-60tr


	


        

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021122435

51,420,000 48,849,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102395

52,600,000 49,970,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021092314

52,140,000 49,533,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2021092316

56,800,000 53,960,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

NF2021092299

56,800,000 53,960,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072187

53,280,000 50,616,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072159

52,780,000 50,141,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072179

57,800,000 54,910,000

BÔNG TAI MOISSANITE

BT2021072124

53,565,000 42,852,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021082197

59,000,000 56,050,000

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG 18K

MDC2021072136

60,260,000 57,247,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021072135

60,500,000 57,475,000

NHẪN MOISSANITE NAM 14K

NM2021072102

68,800,000 55,040,000

BÔNG TAI MOISSANITE 14K

BT2021072121

57,350,000 45,880,000

NHẪN MOISSANITE NỮ 14K

NF2021072117

55,800,000 44,640,000

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18K

BTS2021062057

50,000,000 47,500,000
rong