jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 60-70tr


	

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022052664

62,916,000 56,624,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2022042646

67,827,000 61,044,300

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042644

63,547,000 57,192,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042639

67,187,000 60,468,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042610

60,276,000 54,248,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022032556

64,591,000 58,132,000

NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG 18K

NC2022012450

62,117,647 55,905,882

NHẪN MOISSANITE NAM 14k

NM2022032524

67,090,000 53,672,000

NHẪN MOISSANITE NAM 14k

NM2022032518

65,100,000 52,080,000

NHẪN MOISSANITE NAM 14k

NM2022032516

63,440,000 50,752,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122437

74,305,882 66,875,294

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122436

75,647,059 68,082,353

LẮC TAY KIM CƯƠNG 18K

LT2021062085

90,729,412 81,656,471

LẮC TAY MOISSANITE 14K

LT2021102364

65,600,000 52,480,000

Bộ trang sức Moissanite 14K

BTS2021102387

60,357,000 48,285,600

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072184

80,167,059 72,150,353
messenger
rong