jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 70-80tr


	


        

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102397

75,200,000 71,440,000

LẮC TAY MOISSANITE 14K

LT2021102368

73,700,000 58,960,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072195

78,320,000 74,404,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072191

74,700,000 70,965,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072188

86,260,000 81,947,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072169

73,620,000 69,939,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072173

76,680,000 72,846,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072172

73,290,000 69,625,500

NHẪN MOISSANITE NAM 14k

NM2021072119

78,650,000 62,920,000

Nhẫn nam Moissanite 14K

NM2020080008

75,800,000 60,640,000

BỘ TRANG SỨC MOISSANITE 14k

BTS2020110666

73,202,000 58,561,600

VỎ LẮC TAY KIM CƯƠNG 18K

LT2021051953

73,629,000 69,947,550

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021051919

73,305,000 69,639,750

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021051901

75,096,900 71,342,055

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF202105199

77,877,000 73,983,150

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF202105198

70,470,000 66,946,500
rong