jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

giá 70-80tr


	

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042654-1

70,890,000 63,801,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042574-1

70,970,000 63,873,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042654-1

70,890,000 63,801,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2022062680-1

77,770,000 69,993,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2022042601-1

79,890,000 71,901,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2022042617

74,267,000 66,840,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2022022497

71,529,412 64,376,471

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102397

88,470,588 79,623,529

LẮC TAY MOISSANITE 14K

LT2021102368

73,700,000 58,960,000

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072195

92,145,882 82,931,294

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072191

87,884,706 79,096,235

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072188

101,482,353 91,334,118

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072169

86,616,471 77,954,824

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072173

90,207,059 81,186,353

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021072172

86,221,176 77,599,059

NHẪN MOISSANITE NAM 14k

NM2021072119

78,650,000 62,920,000
messenger
rong