jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

kcsieudinh


	

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122438

28,423,529 25,581,176

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 6 LY 8, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 6392535939

582,076,076 523,868,468

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 6 LY 3, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 5383224974

386,444,859 347,800,373

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 6 LY, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 6392477681

199,000,368 179,100,331

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 5 LY 4, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 2211898279

104,083,350 93,675,015

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 5 LY, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA: 7401337065

62,776,546 56,498,891

KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN 4 LY 5, NƯỚC D, IF, 3EX, GIA:2416072557

30,041,311 27,037,179

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102402

51,176,471 46,058,824

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102399

41,058,824 36,952,941

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021102397

88,470,588 79,623,529

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092292

32,117,647 28,905,882

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021092262

34,000,000 30,600,000

NHẪN CẦU HÔN KIM CƯƠNG 18K

VNF2021082215

32,588,235 29,329,412

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021082201

30,823,529 27,741,176

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021072131

38,447,059 34,602,353

BỘ TRANG SỨC KIM CƯƠNG 18k

BTS2021062052

97,000,000 87,300,000
messenger
rong