jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

vàng 18k


	


        

NHẪN KIM CƯƠNG NAM 18K

VNM2021122435

51,420,000 48,849,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

130,050,000 123,547,500

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122437

63,160,000 60,002,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122434

35,260,000 33,497,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122438

24,160,000 22,952,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122436

64,300,000 61,085,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122433

39,040,000 37,088,000

BÔNG TAI KIM CƯƠNG 18K

VBT2021122430

42,090,000 39,985,500

MẶT DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG18K

MDC2021122429

35,290,000 33,525,500

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122424

31,584,000 30,004,800

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122427

29,724,000 28,237,800

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122422

24,612,000 23,381,400

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122423

31,494,000 29,919,300

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122426

24,240,000 23,028,000

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122428

25,996,000 24,696,200

NHẪN KIM CƯƠNG NỮ 18K

VNF2021122425

15,396,000 14,626,200
rong