jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Nhẫn nữ vàng


	


        

NHẪN NỮ VÀNG 10K ĐÍNH ĐÁ SWAROVSK – MÃ: JND2021030897

20,150,000

NHẪN NỮ ĐÁ SWAROVSKI – MÃ: JND2021010832

10,240,000

NHẪN NỮ SWAROVSKI HOA ANH ĐÀO – MÃ: JN2021010845

7,029,000

NHẪN NỮ ĐÁ SWAROVSKI XANH – MÃ: JND2021010833

5,206,000

NHẪN NỮ ĐÁ SWAROVSKI TRẮNG – MÃ: JND2021010835

3,496,000

NHẪN NỮ SWAROVSKI CẦU VỒNG – MÃ: JND2021010837

5,206,000

NHẪN NỮ FULL ĐÁ SWAROVSKI – MÃ: JND2021010838

5,807,000

NHẪN NỮ ĐÁ SWAROVSKI – MÃ: JND2021010839

4,762,000

NHẪN NỮ ĐÁ SWAROVSKI ĐỎ – MÃ: JND2021010842

4,050,000

NHẪN NỮ ĐÁ SWAROVSKI ĐỎ – MÃ: JND2021010843

4,020,000

NHẪN NỮ ĐÁ MOON TRẮNG – MÃ: JND2021010836

4,189,000

NHẪN NỮ ĐÁ MOON TRẮNG – MÃ: JND2021010834

3,172,000

NHẪN NỮ ĐÁ MOON TRẮNG – MÃ: JND2021010844

4,050,000

NHẪN NỮ ĐÁ CẨM THẠCH – MÃ: JN2021010846

7,600,000

NHẪN VÀNG NỮ HỒ BAO – MÃ: JN2021010851

4,615,000

Nhẫn vàng nữ Jemm Genevieve

5,350,000
rong