Kim cương CVD là kẻ thay thế hoàn hảo của kim cương tự nhiên. Vậy giá kim cương CVD hiện tại đang là bao nhiêu? Giá này có biến động theo thời gian không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Ảnh kim cương CVD – Nguồn: gia.edu

Bảng giá kim cương CVD tại thị trường Việt Nam cập nhật ngày 28 tháng 02 năm 2020

Trên thị trường, giá cả của một viên kim cương CVD tuy có biến động nhưng không nhiều. Để có thể sở hữu viên kim cương CVD giá tốt nhất, hãy tham khảo tại các trung tâm trang sức có uy tín trên toàn quốc như Jemmia để được hỗ trợ.

Giá của một viên kim cương CVD phụ thuộc vào giác cắt, tức sự thành hình của một viên đá trong điều kiện thương mại. Với từng mẫu đá, thì sự khác biệt về giá cũng là khác nhau. Chi tiết trong bảng cập nhật dưới đây.

Hình dạng Trọng lượng (cts) Kích thước (mm) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Độ bóng Độ đối xứng Phát quang Giá (VND)
Round 0.73 5.79 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 71,251,000 đ
Round 0.71 5.74 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 66,485,000 đ
Round 0.35 4.5 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 11,597,500 đ
Round 0.36 4.52 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 11,104,000 đ
Round 0.36 4.57 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 10,986,500 đ
Round 0.34 4.5 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 10,399,000 đ
Round 0.36 4.52 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 9,635,000 đ
Round 0.37 4.59 D IF Excellent Excellent Excellent None 18,565,000 đ
Round 0.33 4.53 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 15,040,000 đ
Round 0.36 4.56 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 14,629,000 đ
Round 0.34 4.55 E IF Excellent Excellent Excellent None 14,864,000 đ
Round 0.37 4.57 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 14,452,500 đ
Round 0.35 4.54 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 13,559,500 đ
Round 0.33 4.5 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 13,653,500 đ
Round 0.50 05.01 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 25,685,500 đ
Round 0.50 05.07 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 25,356,500 đ
Round 0.50 05.04 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 22,313,500 đ
Round 0.50 05.05 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 25,450,500 đ
Round 0.50 05.09 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 23,230,000 đ
Round 0.50 05.03 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 23,911,500 đ
Round 0.50 05.07 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 34,662,500 đ
Round 0.50 05.02 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 33,487,500 đ
Round 0.50 05.04 E IF Excellent Excellent Excellent None 36,213,500 đ
Round 0.50 05.06 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 31,372,500 đ
Round 0.50 05.02 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 30,902,500 đ
Round 0.50 05.03 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 27,789,000 đ
Round 0.50 05.02 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 26,790,000 đ
Round 0.56 5.38 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 29,316,500 đ
Round 0.58 5.35 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 28,259,000 đ
Round 0.56 5.31 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 30,209,500 đ
Round 0.56 5.28 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 28,094,500 đ
Round 0.58 5.35 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 30,103,500 đ
Round 0.56 5.33 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 31,431,500 đ
Round 0.58 5.31 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 35,661,500 đ
Round 0.59 5.32 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 39,832,500 đ
Round 0.54 5.30 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 39,832,500 đ
Round 0.56 5.32 E IF Excellent Excellent Excellent None 42,829,000 đ
Round 0.57 5.32 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 39,891,500 đ
Round 0.62 5.43 E IF Excellent Excellent Excellent None 45,825,000 đ
Round 0.62 5.41 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 43,581,000 đ
Round 0.57 5.37 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 38,834,000 đ
Round 0.59 5.39 F IF Excellent Excellent Excellent None 38,798,500 đ
Round 0.58 5.30 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 36,484,000 đ
Round 0.62 5.49 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 34,122,000 đ
Round 0.62 5.45 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 32,418,500 đ
Round 0.61 5.43 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 29,633,500 đ
Round 0.60 5.41 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 29,199,000 đ
Round 0.61 5.4 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 33,452,500 đ
Round 0.62 5.44 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 31,149,500 đ
Round 0.62 5.4 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 46,412,500 đ
Round 0.61 5.47 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 41,736,000 đ
Round 0.63 5.42 E IF Excellent Excellent Excellent None 45,825,000 đ
Round 0.62 5.41 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 43,581,000 đ
Round 0.63 5.45 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 38,986,500 đ
Round 0.62 5.41 F IF Excellent Excellent Excellent None 42,970,000 đ
Round 0.62 5.41 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 39,186,500 đ
Round 0.61 5.42 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 38,434,500 đ
Round 0.70 5.65 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 42,476,500 đ
Round 0.70 5.63 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 40,349,500 đ
Round 0.70 5.61 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 40,067,500 đ
Round 0.70 5.64 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 39,832,500 đ
Round 0.70 5.68 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 40,352,500 đ
Round 0.70 5.62 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 38,834,000 đ
Round 0.66 5.67 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 54,085,500 đ
Round 0.63 5.55 F IF Excellent Excellent Excellent None 45,320,000 đ
Round 0.75 5.84 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 50,584,000 đ
Round 0.77 5.87 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 48,892,000 đ
Round 0.78 5.84 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 49,937,500 đ
Round 0.75 5.77 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 45,519,500 đ
Round 0.74 5.83 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 58,950,000 đ
Round 0.8 5.81 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 64,014,000 đ
Round 0.78 5.84 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 68,972,500 đ
Round 0.76 5.8 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 59,995,500 đ
Round 0.74 5.81 F IF Excellent Excellent Excellent None 66,822,500 đ
Round 0.72 5.85 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 62,240,000 đ
Round 0.85 6.0 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 70,265,000 đ
Round 0.8 5.98 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 65,741,500 đ
Round 0.82 06.03 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 66,916,500 đ
Round 0.81 06.05 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 65,154,000 đ
Round 0.8 06.07 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 61,629,000 đ
Round 0.8 06.03 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 59,279,000 đ
Round 0.8 06.01 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 96,185,500 đ
Round 0.85 6.0 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 78,267,000 đ
Round 0.84 06.01 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 89,558,500 đ
Round 0.83 06.01 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 76,880,500 đ
Round 0.8 06.01 F IF Excellent Excellent Excellent None 86,409,500 đ
Round 0.8 06.07 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 77,444,500 đ
Round 0.8 06.01 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 68,643,500 đ
Round 0.91 6.24 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 77,644,000 đ
Round 0.95 6.3 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 93,824,000 đ
Round 1.0 6.35 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 119,427,000 đ
Round 1.0 6.32 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 112,353,500 đ
Round 1.0 6.32 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 105,256,500 đ
Round 1.0 6.35 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 113,740,000 đ
Round 1.0 6.3 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 111,919,000 đ
Round 01.02 6.36 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 111,977,500 đ
Round 1.0 6.34 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 111,977,500 đ
Round 0.91 6.21 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 139,331,500 đ
Round 0.91 6.23 D VVS2 Excellent Excellent Excellent None 128,662,500 đ
Round 0.90 6.25 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 127,487,500 đ
Round 0.90 6.22 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 123,845,000 đ
Round 0.90 6.21 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 123,962,500 đ
Round 0.97 6.34 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 142,762,500 đ
Round 0.90 6.3 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 135,830,000 đ
Round 0.93 6.35 F IF Excellent Excellent Excellent None 133,245,000 đ
Round 0.97 6.32 E IF Excellent Excellent Excellent None 147,051,500 đ
Round 0.96 6.32 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 125,255,000 đ
Round 0.90 6.32 F IF Excellent Excellent Excellent None 133,245,000 đ
Round 0.90 6.31 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 115,561,500 đ
Round 01.01 6.55 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 112,353,500 đ
Round 1.1 6.61 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 123,962,500 đ
Round 01.08 6.61 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 111,919,000 đ
Round 1.1 6.58 D IF Excellent Excellent Excellent None 210,207,500 đ
Round 01.07 6.56 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 171,197,500 đ
Round 1.0 6.52 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 146,699,000 đ
Round 1.13 6.64 F VVS2 Excellent Excellent Excellent None 163,607,000 đ
Round 1.1 6.62 E VVS2 Excellent Excellent Excellent None 156,768,500 đ
Round 1.25 6.83 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 149,284,000 đ
Round 1.26 6.85 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 149,049,000 đ
Round 1.26 6.81 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 154,512,500 đ
Round 1.2 6.8 E VS2 Excellent Excellent Excellent None 145,324,000 đ
Round 1.2 6.83 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 137,357,500 đ
Round 1.19 6.84 D IF Excellent Excellent Excellent None 276,184,000 đ
Round 1.27 6.88 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 223,579,000 đ
Round 1.14 6.82 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 222,145,500 đ
Round 1.18 6.84 F IF Excellent Excellent Excellent None 225,717,500 đ
Round 1.24 6.84 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 194,462,500 đ
Round 1.34 07.03 D VS2 Excellent Excellent Excellent None 186,414,500 đ
Round 1.33 7.00 E VS1 Excellent Excellent Excellent None 156,534,500 đ
Round 1.30 07.03 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 148,731,500 đ
Round 1.35 07.07 F IF Excellent Excellent Excellent None 260,850,000 đ
Round 1.5 7.24 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 192,112,500 đ
Round 1.32 7.21 D VVS1 Excellent Excellent Excellent None 311,492,500 đ
Round 1.42 7.26 E IF Excellent Excellent Excellent None 303,737,500 đ
Round 1.43 7.21 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 301,387,500 đ
Round 1.38 7.22 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 267,312,500 đ
Round 1.33 7.23 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 301,387,500 đ
Round 1.30 7.21 F IF Excellent Excellent Excellent None 284,702,500 đ
Round 1.7 7.55 D VS1 Excellent Excellent Excellent None 269,827,000 đ
Round 1.57 7.53 E IF Excellent Excellent Excellent None 395,387,500 đ
Round 1.88 7.92 D IF Excellent Excellent Excellent None 530,113,000 đ
Round 02.05 08.03 F VS2 Excellent Excellent Excellent None 318,747,500 đ
Round 02.04 8.22 F VS1 Excellent Excellent Excellent None 433,869,000 đ
Round 1.95 8.15 E VVS1 Excellent Excellent Excellent None 572,519,000 đ
Round 1.91 8.14 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None 507,236,000 đ

Lưu ý rằng giá trị của từng viên được tính theo carat, còn đường kính được tính theo viên dạng tròn, với các dạng viên khác thì chỉ số kích thước có sự thay đổi nhất định. Để làm rõ hơn về chi tiết, mời các bạn đọc tiếp phần dưới đây, hoặc liên hệ với Jemmia để biết thêm chi tiết nhé.

Giá kim cương CVD cạnh tranh như thế nào bên cạnh ông lớn kim cương tự nhiên?

Rõ ràng, giá kim cương tự nhiên cao hơn và giá trị hơn kim cương CVD rất nhiều. Nhưng không vì thế mà kim cương CVD mất đi ưu thế của mình.

Chúng ta cần phải làm rõ, giá kim cương tự nhiên không biến động theo thời gian, nếu bây giờ bạn mua một viên kim cương tự nhiên giá 1 tỷ đồng, thì 10 năm sau viên kim cương ấy cũng sẽ chỉ là 1 tỷ đồng. Sự bất biến tuy tạo nên sự ổn định, nhưng xét về mặt đầu tư hay tích lũy, rõ ràng kim cương tự nhiên không phải là một lựa chọn tốt. Đó chỉ là lựa chọn an toàn nhất – không bao giờ hết giá, nhưng đó là lựa chọn đầu tư ngây ngô nhất – không hề sinh lời theo năm tháng.

Trong khi đó với công nghệ và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các nhà nghiên cứu đã có thể tạo ra những viên kim cương CVD có giá thành tốt hơn kim cương tự nhiên, với độ hoàn hảo về độ trong, độ bóng, độ sạch, độ cứng tuyệt đối. Nếu so với kim cương thiên nhiên thì giá kim cương CVD rẻ hơn và là sự lựa chọn hợp lý hơn.

Tuy vậy, có một lựa chọn khác mà người dùng không nên bỏ qua, đó chính là kim cương moissanite. Đây là khoáng vật tự nhiên có độ cứng 9.5 gần bằng kim cương CVD và kim cương tự nhiên là 10, nhưng có độ sạch, độ bóng, độ phản quang,… tương đồng với CVD và kim cương tự nhiên. Chỉ có điều giá của kim cương Moissanite tốt hơn 2 loại này rất nhiều, vì thế nếu đang tìm hiểu và tập chơi đá quý và làm trang sức thì Moissanite là sự lựa chọn vô cùng hớp lý vào thời điểm hiện tại.

Xem ngay:

Hiện tại Jemmia có 3 Showroom để quý khách hàng trải nghiệm trực tiếp trang sức kim cương Moissanite tại:

Xem nhẫn cầu hôn 2020Xem giá kim cương