Kim cương CVD là kẻ thay thế hoàn hảo của kim cương tự nhiên. Vậy giá kim cương CVD hiện tại đang là bao nhiêu? Giá này có biến động theo thời gian không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Ảnh kim cương CVD – Nguồn: gia.edu

Bảng giá kim cương CVD tại thị trường Việt Nam cập nhật ngày 28 tháng 02 năm 2020

Trên thị trường, giá cả của một viên kim cương CVD tuy có biến động nhưng không nhiều. Để có thể sở hữu viên kim cương CVD giá tốt nhất, hãy tham khảo tại các trung tâm trang sức có uy tín trên toàn quốc như Jemmia để được hỗ trợ.

Giá của một viên kim cương CVD phụ thuộc vào giác cắt, tức sự thành hình của một viên đá trong điều kiện thương mại. Với từng mẫu đá, thì sự khác biệt về giá cũng là khác nhau. Chi tiết trong bảng cập nhật dưới đây.

Hình dạngTrọng lượng (cts)Kích thước (mm)Cấp mầuĐộ tinh khiếtChế tácĐộ bóngĐộ đối xứngPhát quangGiá (VND)
Round0.735.79EVVS2ExcellentExcellentExcellentNone71,251,000 đ
Round0.715.74EVVS2ExcellentExcellentExcellentNone66,485,000 đ
Round0.354.5DVS1ExcellentExcellentExcellentNone11,597,500 đ
Round0.364.52DVS2ExcellentExcellentExcellentNone11,104,000 đ
Round0.364.57EVS1ExcellentExcellentExcellentNone10,986,500 đ
Round0.344.5EVS2ExcellentExcellentExcellentNone10,399,000 đ
Round0.364.52FVS2ExcellentExcellentExcellentNone9,635,000 đ
Round0.374.59DIFExcellentExcellentExcellentNone18,565,000 đ
Round0.334.53DVVS1ExcellentExcellentExcellentNone15,040,000 đ
Round0.364.56DVVS2ExcellentExcellentExcellentNone14,629,000 đ
Round0.344.55EIFExcellentExcellentExcellentNone14,864,000 đ
Round0.374.57EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone14,452,500 đ
Round0.354.54EVVS2ExcellentExcellentExcellentNone13,559,500 đ
Round0.334.5FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone13,653,500 đ
Round0.5005.01DVS1ExcellentExcellentExcellentNone25,685,500 đ
Round0.5005.07DVS2ExcellentExcellentExcellentNone25,356,500 đ
Round0.5005.04FVS2ExcellentExcellentExcellentNone22,313,500 đ
Round0.5005.05EVS1ExcellentExcellentExcellentNone25,450,500 đ
Round0.5005.09FVS1ExcellentExcellentExcellentNone23,230,000 đ
Round0.5005.03EVS2ExcellentExcellentExcellentNone23,911,500 đ
Round0.5005.07DVVS1ExcellentExcellentExcellentNone34,662,500 đ
Round0.5005.02DVVS2ExcellentExcellentExcellentNone33,487,500 đ
Round0.5005.04EIFExcellentExcellentExcellentNone36,213,500 đ
Round0.5005.06EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone31,372,500 đ
Round0.5005.02EVVS2ExcellentExcellentExcellentNone30,902,500 đ
Round0.5005.03FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone27,789,000 đ
Round0.5005.02FVVS2ExcellentExcellentExcellentNone26,790,000 đ
Round0.565.38DVS2ExcellentExcellentExcellentNone29,316,500 đ
Round0.585.35EVS2ExcellentExcellentExcellentNone28,259,000 đ
Round0.565.31FVS1ExcellentExcellentExcellentNone30,209,500 đ
Round0.565.28FVS2ExcellentExcellentExcellentNone28,094,500 đ
Round0.585.35EVS1ExcellentExcellentExcellentNone30,103,500 đ
Round0.565.33DVS1ExcellentExcellentExcellentNone31,431,500 đ
Round0.585.31FVVS2ExcellentExcellentExcellentNone35,661,500 đ
Round0.595.32DVVS2ExcellentExcellentExcellentNone39,832,500 đ
Round0.545.30DVVS2ExcellentExcellentExcellentNone39,832,500 đ
Round0.565.32EIFExcellentExcellentExcellentNone42,829,000 đ
Round0.575.32EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone39,891,500 đ
Round0.625.43EIFExcellentExcellentExcellentNone45,825,000 đ
Round0.625.41EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone43,581,000 đ
Round0.575.37EVVS2ExcellentExcellentExcellentNone38,834,000 đ
Round0.595.39FIFExcellentExcellentExcellentNone38,798,500 đ
Round0.585.30FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone36,484,000 đ
Round0.625.49DVS1ExcellentExcellentExcellentNone34,122,000 đ
Round0.625.45DVS2ExcellentExcellentExcellentNone32,418,500 đ
Round0.615.43EVS2ExcellentExcellentExcellentNone29,633,500 đ
Round0.605.41FVS2ExcellentExcellentExcellentNone29,199,000 đ
Round0.615.4EVS1ExcellentExcellentExcellentNone33,452,500 đ
Round0.625.44FVS1ExcellentExcellentExcellentNone31,149,500 đ
Round0.625.4DVVS1ExcellentExcellentExcellentNone46,412,500 đ
Round0.615.47DVVS2ExcellentExcellentExcellentNone41,736,000 đ
Round0.635.42EIFExcellentExcellentExcellentNone45,825,000 đ
Round0.625.41EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone43,581,000 đ
Round0.635.45EVVS2ExcellentExcellentExcellentNone38,986,500 đ
Round0.625.41FIFExcellentExcellentExcellentNone42,970,000 đ
Round0.625.41FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone39,186,500 đ
Round0.615.42FVVS2ExcellentExcellentExcellentNone38,434,500 đ
Round0.705.65DVS1ExcellentExcellentExcellentNone42,476,500 đ
Round0.705.63DVS2ExcellentExcellentExcellentNone40,349,500 đ
Round0.705.61EVS1ExcellentExcellentExcellentNone40,067,500 đ
Round0.705.64EVS2ExcellentExcellentExcellentNone39,832,500 đ
Round0.705.68DVS2ExcellentExcellentExcellentNone40,352,500 đ
Round0.705.62FVS1ExcellentExcellentExcellentNone38,834,000 đ
Round0.665.67EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone54,085,500 đ
Round0.635.55FIFExcellentExcellentExcellentNone45,320,000 đ
Round0.755.84EVS1ExcellentExcellentExcellentNone50,584,000 đ
Round0.775.87FVS1ExcellentExcellentExcellentNone48,892,000 đ
Round0.785.84DVS2ExcellentExcellentExcellentNone49,937,500 đ
Round0.755.77FVS2ExcellentExcellentExcellentNone45,519,500 đ
Round0.745.83FVVS2ExcellentExcellentExcellentNone58,950,000 đ
Round0.85.81DVVS2ExcellentExcellentExcellentNone64,014,000 đ
Round0.785.84EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone68,972,500 đ
Round0.765.8EVVS2ExcellentExcellentExcellentNone59,995,500 đ
Round0.745.81FIFExcellentExcellentExcellentNone66,822,500 đ
Round0.725.85FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone62,240,000 đ
Round0.856.0DVS1ExcellentExcellentExcellentNone70,265,000 đ
Round0.85.98DVS2ExcellentExcellentExcellentNone65,741,500 đ
Round0.8206.03EVS1ExcellentExcellentExcellentNone66,916,500 đ
Round0.8106.05EVS2ExcellentExcellentExcellentNone65,154,000 đ
Round0.806.07FVS1ExcellentExcellentExcellentNone61,629,000 đ
Round0.806.03FVS2ExcellentExcellentExcellentNone59,279,000 đ
Round0.806.01DVVS1ExcellentExcellentExcellentNone96,185,500 đ
Round0.856.0DVVS2ExcellentExcellentExcellentNone78,267,000 đ
Round0.8406.01EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone89,558,500 đ
Round0.8306.01EVVS2ExcellentExcellentExcellentNone76,880,500 đ
Round0.806.01FIFExcellentExcellentExcellentNone86,409,500 đ
Round0.806.07FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone77,444,500 đ
Round0.806.01FVVS2ExcellentExcellentExcellentNone68,643,500 đ
Round0.916.24FVS1ExcellentExcellentExcellentNone77,644,000 đ
Round0.956.3EVS2ExcellentExcellentExcellentNone93,824,000 đ
Round1.06.35DVS1ExcellentExcellentExcellentNone119,427,000 đ
Round1.06.32DVS2ExcellentExcellentExcellentNone112,353,500 đ
Round1.06.32FVS2ExcellentExcellentExcellentNone105,256,500 đ
Round1.06.35EVS1ExcellentExcellentExcellentNone113,740,000 đ
Round1.06.3EVS2ExcellentExcellentExcellentNone111,919,000 đ
Round01.026.36FVS2ExcellentExcellentExcellentNone111,977,500 đ
Round1.06.34FVS1ExcellentExcellentExcellentNone111,977,500 đ
Round0.916.21DVVS1ExcellentExcellentExcellentNone139,331,500 đ
Round0.916.23DVVS2ExcellentExcellentExcellentNone128,662,500 đ
Round0.906.25EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone127,487,500 đ
Round0.906.22EVVS2ExcellentExcellentExcellentNone123,845,000 đ
Round0.906.21FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone123,962,500 đ
Round0.976.34DVVS1ExcellentExcellentExcellentNone142,762,500 đ
Round0.906.3EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone135,830,000 đ
Round0.936.35FIFExcellentExcellentExcellentNone133,245,000 đ
Round0.976.32EIFExcellentExcellentExcellentNone147,051,500 đ
Round0.966.32FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone125,255,000 đ
Round0.906.32FIFExcellentExcellentExcellentNone133,245,000 đ
Round0.906.31FVVS2ExcellentExcellentExcellentNone115,561,500 đ
Round01.016.55DVS2ExcellentExcellentExcellentNone112,353,500 đ
Round1.16.61EVS1ExcellentExcellentExcellentNone123,962,500 đ
Round01.086.61EVS2ExcellentExcellentExcellentNone111,919,000 đ
Round1.16.58DIFExcellentExcellentExcellentNone210,207,500 đ
Round01.076.56DVVS1ExcellentExcellentExcellentNone171,197,500 đ
Round1.06.52FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone146,699,000 đ
Round1.136.64FVVS2ExcellentExcellentExcellentNone163,607,000 đ
Round1.16.62EVVS2ExcellentExcellentExcellentNone156,768,500 đ
Round1.256.83DVS2ExcellentExcellentExcellentNone149,284,000 đ
Round1.266.85FVS1ExcellentExcellentExcellentNone149,049,000 đ
Round1.266.81EVS1ExcellentExcellentExcellentNone154,512,500 đ
Round1.26.8EVS2ExcellentExcellentExcellentNone145,324,000 đ
Round1.26.83FVS2ExcellentExcellentExcellentNone137,357,500 đ
Round1.196.84DIFExcellentExcellentExcellentNone276,184,000 đ
Round1.276.88DVVS1ExcellentExcellentExcellentNone223,579,000 đ
Round1.146.82EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone222,145,500 đ
Round1.186.84FIFExcellentExcellentExcellentNone225,717,500 đ
Round1.246.84FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone194,462,500 đ
Round1.3407.03DVS2ExcellentExcellentExcellentNone186,414,500 đ
Round1.337.00EVS1ExcellentExcellentExcellentNone156,534,500 đ
Round1.3007.03FVS1ExcellentExcellentExcellentNone148,731,500 đ
Round1.3507.07FIFExcellentExcellentExcellentNone260,850,000 đ
Round1.57.24FVS2ExcellentExcellentExcellentNone192,112,500 đ
Round1.327.21DVVS1ExcellentExcellentExcellentNone311,492,500 đ
Round1.427.26EIFExcellentExcellentExcellentNone303,737,500 đ
Round1.437.21EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone301,387,500 đ
Round1.387.22FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone267,312,500 đ
Round1.337.23EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone301,387,500 đ
Round1.307.21FIFExcellentExcellentExcellentNone284,702,500 đ
Round1.77.55DVS1ExcellentExcellentExcellentNone269,827,000 đ
Round1.577.53EIFExcellentExcellentExcellentNone395,387,500 đ
Round1.887.92DIFExcellentExcellentExcellentNone530,113,000 đ
Round02.0508.03FVS2ExcellentExcellentExcellentNone318,747,500 đ
Round02.048.22FVS1ExcellentExcellentExcellentNone433,869,000 đ
Round1.958.15EVVS1ExcellentExcellentExcellentNone572,519,000 đ
Round1.918.14FVVS1ExcellentExcellentExcellentNone507,236,000 đ

Lưu ý rằng giá trị của từng viên được tính theo carat, còn đường kính được tính theo viên dạng tròn, với các dạng viên khác thì chỉ số kích thước có sự thay đổi nhất định. Để làm rõ hơn về chi tiết, mời các bạn đọc tiếp phần dưới đây, hoặc liên hệ với Jemmia để biết thêm chi tiết nhé.

Giá kim cương CVD cạnh tranh như thế nào bên cạnh ông lớn kim cương tự nhiên?

Rõ ràng, giá kim cương tự nhiên cao hơn và giá trị hơn kim cương CVD rất nhiều. Nhưng không vì thế mà kim cương CVD mất đi ưu thế của mình.

Chúng ta cần phải làm rõ, giá kim cương tự nhiên không biến động theo thời gian, nếu bây giờ bạn mua một viên kim cương tự nhiên giá 1 tỷ đồng, thì 10 năm sau viên kim cương ấy cũng sẽ chỉ là 1 tỷ đồng. Sự bất biến tuy tạo nên sự ổn định, nhưng xét về mặt đầu tư hay tích lũy, rõ ràng kim cương tự nhiên không phải là một lựa chọn tốt. Đó chỉ là lựa chọn an toàn nhất – không bao giờ hết giá, nhưng đó là lựa chọn đầu tư ngây ngô nhất – không hề sinh lời theo năm tháng.

Trong khi đó với công nghệ và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các nhà nghiên cứu đã có thể tạo ra những viên kim cương CVD có giá thành tốt hơn kim cương tự nhiên, với độ hoàn hảo về độ trong, độ bóng, độ sạch, độ cứng tuyệt đối. Nếu so với kim cương thiên nhiên thì giá kim cương CVD rẻ hơn và là sự lựa chọn hợp lý hơn.

Giá kim cương CVD và kim cương Moissanite

Tuy vậy, có một lựa chọn khác mà người dùng không nên bỏ qua, đó chính là kim cương moissanite. Đây là khoáng vật tự nhiên có độ cứng 9.5 gần bằng kim cương CVD và kim cương tự nhiên là 10, nhưng có độ sạch, độ bóng, độ phản quang,… tương đồng với CVD và kim cương tự nhiên. Chỉ có điều giá của kim cương Moissanite tốt hơn 2 loại này rất nhiều, vì thế nếu đang tìm hiểu và tập chơi đá quý và làm trang sức thì Moissanite là sự lựa chọn vô cùng hớp lý vào thời điểm hiện tại.

Xem ngay:

Xem thêm giá vàng hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *