jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Sự kiện Iphone

[section padding=”0px”]

[ux_slider visibility=”hide-for-medium”]

[ux_image id=”22715″ image_size=”original”]

[/ux_slider]
[ux_slider visibility=”show-for-small”]

[ux_image id=”22781″ image_size=”original”]

[/ux_slider]

[/section]
[section]

[ux_countdown color=”light” year=”2021″ month=”1″ day=”3″ t_week=”Tuần” t_day=”ngày” t_hour=”giờ” t_min=”phút” t_sec=”giây” t_week_p=”tuần” t_day_p=”ngày” t_hour_p=”giờ” t_min_p=”phút” t_sec_p=”giây”]

[/section]

❤❤❤ Số người đã tham gia: /68

[section height=”0px” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_image id=”22779″ image_size=”original”]

[/section]
[section visibility=”show-for-medium”]

[ux_image id=”22778″ image_size=”original”]

[/section]
[section class=”paticipants”]

[title style=”center” text=”Danh sách khách hàng tham gia bốc thăm trúng thưởng iPhone 12 Pro Max” color=”rgb(6, 33, 60)” size=”103″ class=”iphone-title”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Anh Thành Đạt” title=”Mã số trúng thưởng: 01″ icon_style=”fill” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******3385

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Anh Hưng” title=”Mã số trúng thưởng: 02″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******9439

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Anh Thịnh” title=”Mã số trúng thưởng: 03″ icon_style=”fill” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******7777

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”anh Lâm” title=”Mã số trúng thưởng: 04″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******4721

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Thúy” title=”Mã số trúng thưởng: 05″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******6191

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”cô Bùi Thị Vân” title=”mã số trúng thưởng: 06″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******0268

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Hạnh” title=”mã số trúng thưởng: 07″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******3339

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”anh Sang” title=”mã số trúng thưởng: 08″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******4091

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Hương” title=”mã số trúng thưởng: 09″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******1168

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Diệu” title=”mã số trúng thưởng: 10″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******1122

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Mr.Suh Seung Bae” title=”code: 11″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******5761

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Phường” title=”mã số trúng thưởng: 12″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******4568

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Lâm Võ Bé Hội” title=”mã số trúng thưởng: 13″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******8845

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”anh Tuấn” title=”mã số trúng thưởng: 14″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******8345

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Khánh Thy” title=”mã số trúng thưởng: 15″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******5599

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”anh Tuấn Anh” title=”mã số trúng thưởng: 16″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2267

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Đào” title=”Mã số trúng thưởng: 17″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******7366

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Trúc Ngà” title=”Mã số trúng thưởng: 18″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******9642

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Nhung” title=”mã số trúng thưởng: 19″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******0279

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”anh Sang” title=”Mã số trúng thưởng: 20″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******0689

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Trang Nguyễn” title=”mã số trúng thưởng: 21″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******9608

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Vũ Hải Hà” title=”mã số trúng thưởng: 22″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******4084

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Thu Hoài” title=”mã số trúng thưởng: 23″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******1399

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”anh Phong Dương” title=”mã số trúng thưởng: 24″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******3378

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Huỳnh Thị Kim Phượng” title=”mã số trúng thưởng: 25″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******4999

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”anh Tuấn” title=”mã số trúng thưởng: 26″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2606

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”anh Hoàng” title=”mã số trúng thưởng: 27″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******3653

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”chị Thanh Nhàn” title=”mã số trúng thưởng: 28″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******5789

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”anh Vũ Văn Hải” title=”mã số trúng thưởng: 29″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******3389

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”anh Nguyễn Văn Mậu” title=”mã số trúng thưởng: 30″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******7347

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”A. nghĩa” title=”mã số trúng thưởng: 31″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******3232

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”a Hoàng Mỹ” title=”mã số trúng thưởng: 32″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******7799

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”a Hoàng Mỹ” title=”mã số trúng thưởng: 33″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******7799

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Thanh Thảo” title=”Mã số trúng thưởng: 34″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2497

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Hải” title=”mã số trúng thưởng: 35″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2121

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Linh Nga” title=”mã số trúng thưởng: 36″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******4472

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Ngọc” title=”mã số trúng thưởng: 37″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******8921

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Anh Quang” title=”mã số trúng thưởng: 38″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******8767

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Lan” title=”mã số trúng thưởng: 39″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******4092

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Anh Nam” title=”mã số trúng thưởng: 40″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2421

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Lê Ngọc Tâm” title=”mã số trúng thưởng: 41″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2138

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Hoà” title=”mã số trúng thưởng: 42″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******7852

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Miên” title=”mã số trúng thưởng: 43″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******7989

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Lê” title=”mã số trúng thưởng: 44″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******1183

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Thanh Hà” title=”mã số trúng thưởng: 45″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******4092

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Anh Ngọc” title=”mã số trúng thưởng: 46″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2828

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Hiền” title=”mã số trúng thưởng: 47″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******6091

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Lam” title=”mã số trúng thưởng 48″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******7898

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Cô Loan” title=”mã số trúng thưởng: 49″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2113

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Liên” title=”mã số trúng thưởng: 50″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2113

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Đoan” title=”mã số trúng thưởng: 51″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2102

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Lê Ngọc Hà” title=”mã số trúng thưởng: 52″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******9223

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Miên” title=”mã số trúng thưởng: 53″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2312

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Lam” title=”mã số trúng thưởng: 54″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2823

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Oanh” title=”mã số trúng thưởng: 55″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******3204

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Nguyễn Minh Quân” title=”mã số trúng thưởng: 56″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******9203

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Anh Minh” title=”mã số trúng thưởng: 57″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2123

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Tuyết” title=”mã số trúng thưởng: 58″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******3192

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Trần Kỳ Nam” title=”mã số trúng thưởng 59″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2813

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Kiểu Loan” title=”mã số trúng thưởng: 60″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******1293

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Anh Luân” title=”mã số trúng thưởng: 61″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******3313

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Lan Trinh” title=”mã số trúng thưởng: 62″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******7499

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Thanh” title=”mã số trúng thưởng: 63″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******8432

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Hoài Khanh” title=”mã số trúng thưởng: 64″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******8717

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Anh Luân Nguyễn” title=”mã số trúng thưởng: 65″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******4321

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Hà My” title=”mã số trúng thưởng: 66″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******6384

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22738″ name=”Anh Hải Minh” title=”mã số trúng thưởng: 67″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******2732

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”22739″ name=”Chị Song Minh” title=”mã số trúng thưởng: 68″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

SĐT: ******7877

[/team_member]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[title style=”center” text=”Sản phẩm đang giảm giá 25%” color=”rgb(6, 33, 60)” size=”103″ class=”iphone-title”]

[ux_products tags=”934″]

[/section]