jemmia kim cương siêu đỉnh - giá siêu sỉ

Bảng quy đổi kích thước kim cương giác cắt Heart (MM)

[section label=”Section Size Chart”]

[row label=”Title-Images”]

[col span__sm=”12″]

Bảng quy đổi kích thước kim cương giác cắt Heart (MM)

Bạn muốn biết kích thước thực của 1 carat kim cương Heart trên tay? Sử dụng bảng quy đổi kích thước kim cương của chúng tôi để biết kích thước milimet (mm) của mỗi hình dạng kim cương.

[/col]

[/row]
[row label=”Jem Diamond Size Sortcode”]

[col span__sm=”12″]

[block id=”23766″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”Heart Diamond Sizes” class=”jem-table-size-chart-title jem-heart-diamond-size-icon”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[row label=”Table Size Chart”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Kích thước Heart (MM) Cân nặng Heart (Carat)
3.5 mm. 0.18 ct.
4 mm. 0.25 ct.
4.25 mm. 0.28 ct.
4.5 mm. 0.34 ct.
4.75 mm. 0.38 ct.
5 mm. 0.50 ct.
5.5 mm. 0.61 ct.
6 mm. 0.75 ct.
6.25 mm. 0.83 ct.
6.5 mm. 1.00 ct.
7 mm. 1.25 ct.
7.5 mm. 1.50 ct.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Kích thước Heart (MM) Cân nặng Heart (Carat)
8 mm. 2.00 ct.
8.5 mm. 2.50 ct.
9 mm. 3.00 ct.
10 mm. 3.50 ct.
11 mm. 4.41 ct.
12 mm. 5.66 ct.
13 mm. 7.88 ct.
14 mm. 9.38 ct.
15 mm. 10.79 ct.
16 mm. 13.27 ct.
18 mm. 15.33 ct.

[/col]

[/row]

[/section]

[block id=”24241″]